Nieuwsbericht

Indien dien dit bericht niet zichtbaar is dient u eerst in te loggen.

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht

Eerste cyberprojecten van de City Deal Lokale Weerbaarheid afgerond

06/07/2021

Sybrand van Haersma Buma, burgemeester van Leeuwarden en voorzitter van de stuurgroep van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime, is verheugd om de eerste vijf afgeronde cyberprojecten van de City Deal aan te kondigen. Hij roept gemeenten op om naar deze voorbeelden te kijken en ook daadwerkelijk zelf aan de slag te gaan met digitale veiligheid. “Op die manier maken we samen een vuist tegen cybercrime.” Tijdens het online City Deal Cybercrime congres op 14 oktober zullen alle cyberprojecten gepresenteerd worden.

De vijf afgeronde cyberprojecten:

  • Friese agrarische sector cyberproof

Gemeente Leeuwarden wil de digitale weerbaarheid van de agrarische sector verhogen door het onderdeel te maken van de kwaliteitszorgsystemen. In samenwerking met regionale onderwijsinstellingen biedt de gemeente Leeuwarden agrariërs voorlichting en een handelingsperspectief. Hiervoor is een cyber IT scan ontwikkeld door docenten en studenten van zowel de Friese Poort als het Friesland College. Deze scan wordt bij de agrariër afgenomen en naar aanleiding van de uitkomst wordt een adviesrapportage opgesteld. Daarnaast worden er webinars en cyber-to-go roadshows georganiseerd, waarbij de agrariër de nodige tips en adviezen aangereikt krijgt. Ook worden leveranciers bij het project betrokken als wezenlijk onderdeel van de keten. Als laatste worden erfbetreders (LTO adviseurs, bank en verzekeraar) getraind in het geven van adviezen aan de agrariër.

  • HackShield & de gemeente (digitaal spel)

Het doel van regionaal samenwerkingsverband Noord Holland Samen Veilig (NHSV) is kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud weerbaar te maken tegen cybercriminaliteit. Via HackShield het digitale spel worden kinderen opgeleid tot Cyber Agents die zichzelf en hun omgeving (als ouders en grootouders) kunnen beschermen tegen online gevaar. In 25 Noord Hollandse gemeenten deden door de campagne 2.200 kinderen mee en zijn in drie maanden tijd 90 ‘Cyber Agents’ gehuldigd door de burgemeester van hun eigen gemeente. De Haagse Hogeschool en Hogeschool Saxion evalueerden dit project om optimaal effect ook elders in het land te kunnen bewerkstelligen.

  • Digitaal veilig op weg naar de brugklas (HackShield het kaartspel)

Het project van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) richt zich op jonge startende internetgebruikers die op het punt staan naar de middelbare school te gaan. Door deze kwetsbare groep aan het begin van hun digitale leven op speelse, laagdrempelige wijze te informeren en weerbaarder te maken, wordt getracht slachtofferschap in de toekomst te voorkomen. HackShield het kaartspel is aan ruim 600 basisscholen in de regionale politie eenheid Rotterdam aangeboden, inclusief twee lesbrieven die de docenten kunnen gebruiken om met leerlingen en ouders in gesprek te gaan over cyberveiligheid.

  • Geldezel project

Het doel van het Geldezel project van gemeente Haarlem is om te voorkomen dat tussenpersonen, ook wel geldezels genoemd, meewerken met cyber criminele netwerken.

De gemeente Haarlem ziet dat criminelen hiervoor jongeren benaderen via bijvoorbeeld scholen, sportverenigingen en in het uitgaansleven. In de aanloopfase van het project is onderzoek gedaan naar de kenmerken van geldezels. Dit bleek voor het project van groot belang. Door het in kaart brengen van de geldezels was het mogelijk om diverse interventies te ontwikkelen passend bij de doelgroep. Hierbij wordt zowel ingezet op repressie als preventie. Dit doen ze met alle lokale partners van de gemeente.

  • Digitale buurtambassadeurs & The Cybercrime Challenge

Door betrokken inwoners op te leiden en een ambassadeursrol te geven op het thema cybercrime, worden andere bewoners geholpen. De gemeente Breda geeft hiermee digitale veiligheid een duurzame plek in de stad. Met de nieuwe e-learning ‘The Cybercrime Challenge’ wordt de kennis verder verspreid. Deze training wordt enerzijds ingezet als middel om nieuwe ambassadeurs op te leiden en anderzijds als interactieve (presentatie-) tool voor de ambassadeurs om de kennis verder te verspreiden. Dankzij de e-learning leert de gebruiker binnen circa 30 minuten de belangrijkste vormen van cybercrime kennen én hoe zichzelf te beschermen. Dit gebeurt door laagdrempelige uitleg-filmpjes met een humoristische twist. De e-learning is inmiddels beschikbaar voor inwoners van Breda en in korte tijd hebben reeds 260 personen het certificaat behaald.

Database lokale cyberprojecten

Om de lokaal opgedane kennis van deze projecten te kunnen delen met andere belangstellenden heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) de database lokale cyberprojecten ontwikkeld. In deze database staan naast de vijf genoemde City Deal projecten nog meer cyberprojecten – onder andere uitgesplitst naar de doelgroepen: jongeren, bewoners, bedrijfsleven en de gemeentelijke organisatie. Zo wordt het makkelijker om goede initiatieven van elkaar over te nemen en cyberprojecten te vinden die passen in het eigen beleid van de geïnteresseerde gemeenten en andere organisaties.

City Deal Cybercrime congres

Tijdens het online City Deal Cybercrime congres op donderdag 14 oktober zullen alle cyberprojecten gepresenteerd worden. Noteer deze datum in je agenda en houd de CCV-nieuwsbrief  in de gaten voor meer informatie over de City Deal projecten en het congres.

CCV
Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid

Factsheets

Benieuwd naar de uitkomsten van een aantal Citydeals? Kijk dan bij het thema Cybercrime in de kennisbank van deze website onder 'goede voorbeelden'. Partner van het Veilighiedsnetwerk Oost-Nederland, maar nog geen inlog? Registreer je dan via de knop Account aanvragen op de homepage.

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door te registreren.

ACCOUNT AANVRAGEN