Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit

De samenleving digitaliseert en het plegen van strafbare feiten met behulp van informatietechnologie (ICT) is een groeiend fenomeen.

Hacking, phishing,cyberpesten, sexting en gedigitaliseerde criminaliteit zijn veelvoorkomende verschijnselen.


Cybercrime omvat strafbare feiten die worden gepleegd via een ICT middel én die gericht zijn op een ICT middel. Gedigitaliseerde criminaliteit zijn strafbare feiten waarbij gebruik gemaakt wordt van een ICT middel.

In onze Veiligheidsstrategie ligt de focus op cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Er is zowel internationaal, nationaal als lokaal veel aandacht voor het onderwerp ‘cyber’. Tegelijkertijd is er nog geen pasklaar antwoord op wat het precies is, hoe en door wie deze criminaliteit het beste aangepakt kan worden. Daarnaast moeten inwoners en bedrijfsleven nog wennen aan deze nieuwe vormen van criminaliteit: onwetendheid en digitale gemakzucht is koren op de molen van criminelen!

Feiten en achtergrond

 • Cybersecuritymonitor 2019

  Dit is het derde jaar op rij dat het Centraal Bureau voor de Sta????s????ek de Cybersecuritymonitor uitbrengt. Het doel van de monitor is het rapporteren over de meest actuele stand van zaken over de cyberweerbaarheid van bedrijven en huishoudens in Nederland. Dat gebeurt aan de hand van met name CBS-cijfers over het aantal cybercrime gerelateerde incidenten en maatregelen die genomen worden om deze incidenten te voorkomen. De cybersecuritymonitor wordt mede op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gemaakt. De eerdere edi????es zijn beschikbaar via (CBS, 2017a) en (CBS, 2018g).

  • Datum: 12/09/2019
  • Auteur: Centraal Bureau voor de Statistiek
  • Documenttype: PDF
  • Aantal pagina’s: 47
 • Eindverslag Projectgroep Aanpak digitale criminaliteit Oost-Nederland

  Eind 2017 organiseerden het Openbaar Ministerie en de politie ‘keukentafelgesprekken’ over het thema cybercrime. Daar ontstond het idee om samen met de gemeente Nijmegen een pilot te starten voor het uitwerken van een barrièremodel tegen accountovername 1. Deze vorm van digitale criminaliteit komt vaak voor en heeft ook een grote maatschappelijk impact. Bovendien zijn er tijdens de verschillende fases van het criminele proces zowel preventief als repressief volop interventies mogelijk. Dat maakte het interessant om met de pilot te onderzoeken of er een maatschappelijke alliantie mogelijk zou zijn met ondernemers ten behoeve van awareness en preventie, waarvoor de Projectgroep aanpak digitale criminaliteit Oost-Nederland werd opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Oost-Nederland, de Eenheid Oost-Nederland van de politie en de gemeente Nijmegen (afdeling Veiligheid).

  • Datum: 10/10/2019
  • Auteur: Projectgroep Aanpak digitale criminaliteit Oost-Nederland
  • Documenttype: PDF
  • Aantal pagina’s: 7
 • Mining Cryptovaluta, Signalen en handelingsperspectief bij crimineel misbruik - RIEC

  Crypto mining: Digitaal goud zoeken Met mining kun je cryptovaluta verdienen door krachtige computers complexe berekeningen te laten uitvoeren. Op zichzelf is mining niet verkeerd. Het is een legale economische activiteit. Een activiteit waar criminelen handig misbruik van maken en die soms ook gepaard gaat met overlast voor de omgeving. Dit is met name het geval bij grootschalig minen. Nederland is geen globale speler als het om mining gaat. Het kost veel stroom en stroom is duur in Nederland. Of het rendabel is, hangt af van de koers (die sterk schommelt), de apparatuur die je hebt, de huur- en internetkosten. Op websites als whattomine.com is te berekenen of het minen van cryptovaluta winstgevend is. Zo niet, dan zou er best eens sprake kunnen zijn van criminele motieven. Denk bijvoorbeeld aan het witwassen van crimineel vermogen met behulp van cryptovaluta.

  • Datum: 20/02/2020
  • Auteur: Taskforce-RIEC
  • Documenttype:
  • Aantal pagina’s: 20

Communicatiemiddelen

 • Brief Nijmegen aan RVO - pilot weerbaarheid digitale criminaliteit

  In 2018 heeft de Nijmeegse gezagsdriehoek opdracht gegeven voor een pilot om de weerbaarheid tegen digitale criminaliteit te versterken. Daarbij is dooreen projectgroep, bestaande uit het OM, de politie (DRIO) en afdeling Veiligheid van de gemeente Nijmegen, onderzocht hoe het hacken van gebruikersaccounts bij webwinkels en telecombedrijven, gericht op het verkrijgen van goederen, kan worden tegengegaan.

  • Datum: 10/10/2019
  • Auteur: Gemeente Nijmegen
  • Documenttype: PDF
  • Aantal pagina’s: 1

Goede voorbeelden

 • Bijlage bij brief Nijmegen aan RVO - Beschrijving Hacking webshopaccounts

  Beschrijving Hacking van webshopaccounts; onderdelen voor het barrièremodel

  • Datum: 10/10/2019
  • Auteur: Gemeente Nijmegen
  • Documenttype: PDF
  • Aantal pagina’s: 8

Bindt de strijd aan met cybercrime

Het KBO-PCOB, met 250.000 leden de grootste seniorenorganisatie in Nederland, is gestart met een voorlichtingscampagne tegen cybercrime. De hele maand besteden ze in de eigen media aandacht aan cybercrime en elke woensdag in juni wordt uitgeroepen tot gehacktdag; leden krijgen dan aan de hand van een aantal nep-mails te zien hoe je deze kunt herkennen en hoe je vervolgens kunt voorkomen dat je bestolen of gehackt wordt.

Meer informatie via: https://www.blikopnieuws.nl/digitaal/273962/seniorenorganisatie-bindt-de-strijd-aan-met-cybercriminaliteit.html

 

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door te registreren.

ACCOUNT AANVRAGEN

Handige links

 • Veilig Internetten

  Veilig internetten is een website waar mensen tips, tricks en praktische stap voor stap uitleg kunnen vinden over wat zij kunnen doen en laten om veilig te internetten. Ze vinden er tips hoe ze veilig omgaan met hun online privacy, hoe ze veilig gebruik maken van wifi, wat ze kunt doen en laten op sociale media, en ze vinden er uitleg over hoe zij kinderen helpen veilig online te zijn. Deze site is bedoeld voor iedereen met vragen over veilig gebruik van internet.