Ondermijning: Hennep

De productie van en handel in cannabis is uitgegroeid tot een wezenlijk onderdeel van de georganiseerde criminaliteit.

De Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC's) en het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC) richten zich bij dit thema op het opstellen van een gezamenlijke, uniforme aanpak.

Feiten en achtergrond

 • Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018

  In deze bestuurlijke nota geven we als partners in veiligheid gezamenlijk richting aan de aanpak van sociale veiligheid in Oost-Nederland.

  • Datum:11/03/2016
  • Auteur:Bestuurlijke Begeleidingsgroep
  • Documenttype:nota
  • Aantal pagina’s:28
 • Factsheet Ondermijning_Hennep_VNONL

  Factsheet Ondermijning_Hennep_VNONL

  • Datum:23/04/2016
  • Auteur:Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland
  • Documenttype:factsheet
  • Aantal pagina’s:1
 • Lege stallen en wietteelt

  Artikel NRC 24 juli 2016

  • Datum:24/07/2016
  • Auteur:
  • Documenttype:algemeen
  • Aantal pagina’s:3

De meeste hennepactiviteiten spelen zich grotendeels af buiten het zicht van de inwoners maar ze zijn wel potentieel slachtoffer van de gevaarzetting die hierdoor ontstaat. Ook kan deze criminele onderwereld verweven zijn met de bovenwereld wanneer crimineel geld wordt witgewassen.

 

Doelstelling

Het verminderen van het aantal hennepkwekerijen en het tegengaan van ondermijning. Daar waar mogelijk willen we burgers bewust maken van de manieren waarop zij een bijdrage kunnen leveren in het signaleren en oprollen van mogelijke hennepkwekerijen.

De expertgroep heeft een aanpak voor de korte termijn uitgewerkt met daarin de volgende hoofdlijnen:

 1. Doorvoering van het regionale hennepconvenant en de toepassing van het uitvoeringsprotocol hennep bij alle meldingen over hennepkwekerijen
 2. Instellen van integrale districtelijke werkgroepen die de afgesproken aanpak stimuleert en monitort
 3. Delen van kennis en best-practices

Om de ondermijnende invloed van hennepteelt aan te pakken is er een aanpak voor de middellange termijn benoemd. De basis daarvoor moet voortkomen uit het ondermijningsbeeld hennep, welke het RIEC Oost-Nederland in 2016 zal samenstellen. Op basis van concrete lokale ervaringen moet meer inzicht ontstaan in de illegale en legale (faciliterende) structuren achter de hennepteelt in Oost-Nederland. Van daaruit zullen de partners een aanpak ontwikkelen. De expertgroep volgt daarbij de landelijke discussie over de achterdeurproblematiek van coffeeshops.

 

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door te registreren.

ACCOUNT AANVRAGEN