Ondermijning: Oost-Nederland

 • Ondermijning

Terug naar overzicht

In heel Oost-Nederland is de aanpak van ondermijning een actueel thema.

Ten behoeve van die aanpak worden ondermijningsbeelden gemaakt door de RIEC en zijn districten bezig om programma's op te zetten.

Feiten en achtergrond

 • Samen Gebundeld

  Ondermijning is een hot thema. Het LIEC heeft de publicatie ‘Samen gebundeld, Impressies van een integrale aanpak van ondermijning’ uitgebracht.

  • Datum:01/10/2015
  • Auteur:RIEC-LIEC
  • Documenttype:praktijkvoorbeeld
  • Aantal pagina’s:82
 • Verwevenheid van onder- en bovenwereld bij georganiseerde criminaliteit

  Een overzichtsstudie: aard en oorzaken

  • Datum:03/01/2012
  • Auteur:RIEC en Openbaar Ministerie
  • Documenttype:rapport
  • Aantal pagina’s:93
 • Wijkenaanpak en ondermijnende criminaliteit

  In dit rapport over wijkenaanpak en ondermijnende criminaliteit, brengen wij twee werelden bij elkaar, die tot nu toe bij de overheid en in het officiële beleid niet dicht bij elkaar stonden. Aan de wijkenaanpak is de afgelopen decennia vanuit verschillende ministeries en onder verschillende benamingen veel aandacht en energie gestoken. Naar bestrijding van ondermijnende criminaliteit is de afgelopen jaren steeds meer aandacht uitgegaan, onder andere via de zogenaamde integrale aanpak waarin partners als gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, belastingdienst en anderen samenwerken.

  • Datum:01/10/2014
  • Auteur:Prof. dr. P.W. Tops (Tilburg University) en Dr. E. van der Torre (Politieacademie)
  • Documenttype:rapport
  • Aantal pagina’s:56
 • Bedreigd Bestuur

  Journalist Jan Tromp beschreef in 9 verhalen zijn speurtocht door de wereld van de ondermijning in Noord Brabant.

  • Datum:30/12/2016
  • Auteur:Jan Tromp - De Volkskrant
  • Documenttype:praktijkvoorbeeld
  • Aantal pagina’s:37
 • Statenbrief Provincie Gelderland - Weerbare Overheid

  • Datum:15/03/2016
  • Auteur:Provincie Gelderland
  • Documenttype:nota
  • Aantal pagina’s:3
 • Terugblik Lunchlezing Expertgroep Publiek Domein

  Boer & Croon, 27 november 2015

  • Datum:27/11/2015
  • Auteur:Jo Horn, Barend van Kouterik en Saskia van Liebergen
  • Documenttype:algemeen
  • Aantal pagina’s:4
 • Kamerbrief ondermijning lokaal bestuur

  Kenmerk 2015-0000352642

  • Datum:06/11/2015
  • Auteur:Min. Plasterk en min. Van der Steur
  • Documenttype:algemeen
  • Aantal pagina’s:10
 • Misdaadgeld afpakken en hergebruiken

  • Datum:04/07/2015
  • Auteur:Dr. Peter Klerks, raadadviseur Parket-Generaal
  • Documenttype:algemeen
  • Aantal pagina’s:1
 • Taskforce Brabant Zeeland in beweging jaaroverzicht 2015

  Jaaroverzicht van januari 2015 tot januari 2016

  • Datum:15/06/2016
  • Auteur:Min. V&J
  • Documenttype:flyer
  • Aantal pagina’s:1
 • Doorpakken naar een duurzame eenoverheidsaanpak ondermijning in Brabant en Zeeland

  Voortgangsrapportage Taskforce BZ van 06-2015 tot 11-2015

  • Datum:15/06/2016
  • Auteur:Taskforce Brabant Zeeland
  • Documenttype:rapport
  • Aantal pagina’s:25
 • Jaarbericht intensivering aanpak ondermijning in Zuid-Nederland

  • Datum:02/01/2016
  • Auteur:Nationale Politie en Openbaar Ministerie
  • Documenttype:rapport
  • Aantal pagina’s:55
 • Aanpak Zuid-Nederland in cijfers

  Factsheet, resultaten oktober 2014 t/m januari 2016

  • Datum:11/02/2016
  • Auteur:
  • Documenttype:flyer
  • Aantal pagina’s:1
 • Lege stallen en wietteelt

  Artikel NRC 24 juli 2016

  • Datum:24/07/2016
  • Auteur:
  • Documenttype:algemeen
  • Aantal pagina’s:3
 • Buitendoor en binnenlangs

  Het Openbaar Ministerie en de netwerkaanpak van criminaliteit

  • Datum:01/07/2014
  • Auteur:Jorren Scherpenisse, Mark van Twist, Martijn van der Steen
  • Documenttype:algemeen
  • Aantal pagina’s:44
 • Ondermijning ondermijnd

  Rapport NSOB - Hoe het rijk meer ruimte kan maken voor een (boven)lokale aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit

  • Datum:14/12/2016
  • Auteur:NSOB - prof.dr. Martijn van der Steen, drs. Jorgen Schram, drs. Nancy Chin-A-Fat, drs. Jorren Scherpenisse
  • Documenttype:rapport
  • Aantal pagina’s:116
 • Ondernemen tegen ondermijning

  Artikel in Goeie Zaken - magazine voor succesvol ondernemen

  • Datum:25/01/2018
  • Auteur:Goeie Zaken
  • Documenttype:algemeen
  • Aantal pagina’s:2
 • Ondermijningswetgeving factsheet

  In het Regeerakkoord is ondermijningswetgeving aangekondigd bestaande uit meerdere (lopende of nieuwe) wetsvoorstellen, die gemeen hebben dat zij geheel of mede tot doel hebben de aanpak van ondermijning te versterken. Het gaat om voorstellen zowel op bestuursrechtelijk als op strafrechtelijk terrein. De bijgevoegde factsheet Ondermijningswetgeving beoogt om voor professionals eenvoudig inzichtelijk te maken wat er zoal speelt op het gebied van ondermijningswetgeving. Het overzicht zal periodiek worden uitgegeven.

  • Datum:19/08/2019
  • Auteur:Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Documenttype:PDF
  • Aantal pagina’s:1

Goede voorbeelden

 • Interview in Trouw met Commissaris Cornielje

  • Datum:09/09/2015
  • Auteur:Quirijn Visscher
  • Documenttype:algemeen
  • Aantal pagina’s:1
 • Handboek Veilige Vakantieparken

  • Datum:01/01/2017
  • Auteur:CCV
  • Documenttype:nota
  • Aantal pagina’s:6
 • Toolbox Zorgfraude Twente nov 2018

  De Toolbox Zorgfraude Twente is bedoeld als inspiratie voor gemeenten die zorgfraude willen aanpakken en vooral ook willen voorkomen. De toolbox bestaat uit vier onderdelen: 1.Barrieremodel 2.PGB regels 3.Pro-actief toezicht 4.Re-actief toezicht Deze wegwijzer bevat een korte uitleg van de vier onderdelen, met daarbij linken naar de onderliggende documenten.

  • Datum:03/12/2018
  • Auteur:
  • Documenttype:planvanaanpak
  • Aantal pagina’s:9

Documenten

 • Aanbiedingsbrief Platform Ondermijning Oost-Nederland

  • Datum:10/07/2017
  • Auteur:Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland
  • Documenttype:brief
  • Aantal pagina’s:1
 • Opdracht Platform Ondermijning Oost-Nederland

  • Datum:07/06/2017
  • Auteur:Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland
  • Documenttype:planvanaanpak
  • Aantal pagina’s:2
 • Statenbrief Weerbare overheid - Verkenning Veiligheidscentrum

  Met deze statenbrief informeren wij u over de uitkomsten van de verkenning naar de mogelijkheden voor het opzetten van een Veiligheidscentrum tegen ondermijnende criminaliteit, die naar aanleiding van motie 17M25 is uitgevoerd. Tevens maken wij van de mogelijkheid gebruik om u bij te praten over de voortgang van het programma Weerbare Overheid.

  • Datum:21/11/2017
  • Auteur:Provincie Gelderland
  • Documenttype:brief
  • Aantal pagina’s:5
 • Weerbaar Gelderland - Samen trekken aan één touw

  Verkenningen en aanbevelingen

  • Datum:31/10/2017
  • Auteur:drs. H.J. Kaiser
  • Documenttype:probleemanalyse
  • Aantal pagina’s:24

Om op strategisch niveau de aanpak van ondermijning in de districten te ondersteunen en op elkaar af te stemmen, is het platform Ondermijning opgericht.

Binnen het platform wordt kennis en expertise gebundeld vanuit verschillende organisaties: het RIEC, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de Politie, Provincies en gemeenten. Ten aanzien van de uitvoering van de opdracht wordt verder gebruik gemaakt van verschillende lopende trajecten en interventiemogelijkheden binnen de eenheid Oost-Nederland en in het land.

Een meer weerbare overheid en samenleving moeten er voor zorgen dat ondermijnende criminele activiteiten minder ruimte krijgen en worden bestreden. De vermenging van onderwereld met bovenwereld moeten we samen tegengaan.

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door te registreren.

ACCOUNT AANVRAGEN

Handige links