Samen Weerbaar

  • Ondermijning

Terug naar overzicht

Criminelen uit de onderwereld maken steeds meer gebruik van diensten van de bovenwereld. Boven- en onderwereld raken zo met elkaar verweven. Door de vermenging van de onder- met de bovenwereld lijken criminelen soms onaantastbaar te zijn. Door deze ondermijning beïnvloeden criminelen onze samenleving. Om ondermijning tegen te gaan werken veiligheidspartners in Gelderland-Midden sinds 2015 integraal samen in het districtelijke programma Samen Weerbaar.

De vier speerpunten van Samen Weerbaar

Wijken en buurten moeten veilig en leefbaar zijn. Daarom richt Samen Weerbaar zich op vier thema’s die een enorme impact hebben op de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. De speerpunten zijn de aanpak van drugscriminaliteit, witwassen, zorgfraude en mensenhandel.

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door te registreren.

ACCOUNT AANVRAGEN

Wie zijn wij?

- Vijftien gemeenten in Gelderland-Midden

- Openbaar Ministerie

- Politie

- Belastingdienst

- Regionaal Informatie en Expertise Centrum

- Provincie Gelderland