Veilige Publieke Taak

 • Ondermijning

Terug naar overzicht

Agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak is erg ingrijpend voor het slachtoffer, familie en collega’s. Bovendien ondermijnt deze vorm van agressie het functioneren van de overheid. Daarom is het belangrijk dat gemeenten het onderwerp Veilige Publieke Taak (VPT) opnemen in hun integrale veiligheidsbeleid.

 

Goede voorbeelden

 • Handreiking Agressie en geweld

  • Datum: 11/04/2016
  • Auteur: Miniterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Documenttype: handboek
  • Aantal pagina’s: 66

Feiten en achtergrond

 • Infoblad Veilig werken in de huisartsenzorg SSFH

  • Datum: 07/01/2016
  • Auteur: Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg
  • Documenttype: algemeen
  • Aantal pagina’s: 1

Steeds meer medewerkers met een publieke taak krijgen te maken met agressie en geweld. Denk hierbij aan intimidatie, bedreiging of zelfs geweld. Met name werkgevers kunnen veel doen om de veiligheid van hun werknemers te vergroten.