Wet Verplichte GGZ

De WvGGZ volgt de wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) op. In tegenstelling tot de wet BOPZ staat bij de WvGGZ de zorg voor psychiatrische patiënten centraal in plaats van verplichte opvang. Daarnaast hoeft de zorg binnen de WvGGZ niet plaats te vinden in een GGZ-instelling, maar kan ook ambulant plaatsvinden.

 

Feiten en achtergrond

 • Wet Verplichte GGZ - WVGGZ

  Beschrijving van de nieuwe situatie per 1 januari 2020 naar aanleiding van de Wet Verplichte GGZ.

  • Datum: 14/02/2019
  • Auteur:
  • Documenttype: PDF
  • Aantal pagina’s: 6

Goede voorbeelden

 • Voorbeeld activiteitenoverzicht in voorbereiding Wvggz

  Hierbij een overzicht van activiteiten om de implementatie van de WvGGZ voor te bereiden. Dit is bedoeld als een handreiking.

  • Datum: 04/03/2019
  • Auteur: Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland
  • Documenttype: Format
  • Aantal pagina’s: 1

De wet heeft een aantal organisatorische en beleidsmatige gevolgen voor gemeenten. Gemeenten dienen er onder andere voor te zorgen dat meldingen gedaan kunnen worden bij de gemeente en dat een werkproces opgesteld wordt om verkennend onderzoek te doen. Daarom vergt de implementatie tijd en capaciteit. De VNG komt de komende maanden met een aantal handreikingen voor de implementatie van de wet en adviseert daarnaast om waar mogelijk regionale samenwerking te organiseren bij de implementatie.

Op verschillende plekken in Oost-Nederland is reeds een bovenlokale projectleider aangesteld voor de implementatie van de WvGGZ of wordt er een geworven.  Daarnaast wordt ook op veel plekken ook een lokale projectleider aangesteld die de lokale implementatie van de WvGGZ coördineert, de contacten met de bestuurlijke portefeuillehouders onderhoudt en de implementatie afstemt met betrokkenen binnen de VNG en de regio (zowel binnen het sociale domein en het veiligheidsdomein). Dit laatste vraagt ook capaciteit (beleid/advies) vanuit zowel het sociale domein als het veiligheidsdomein.

 

Op dit deel van de website, willen we de beschikbare bovenlokale projectplannen en andere producten zoveel mogelijk delen.

 

 

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door te registreren.

ACCOUNT AANVRAGEN

Mocht je dingen missen en toegevoegd willen zien, neem dan graag contact op: info@veililgheidsnetwerkon.nl