Nieuwsbrief april 2018
 
Veiligheid: onze gedeelde verantwoordelijkheid. Binnen Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland werken gemeente, politie, Openbaar Ministerie, RIEC en andere partners samen aan een veilige regio.
 
 
 
#
 
 
#
 
19.04.2018
 
Oproep: suggesties voor nieuwe Ondermijningswet
 

Er komt een Ondermijningswet: om de geconstateerde juridische knelpunten in de huidige aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijnende criminaliteit op te lossen en innovaties in het strafrecht stimuleren. Wie van jullie heeft ideeën en suggesties voor de nieuwe Ondermijningswet? 

 
Lees verder
 
 
#
 
19.04.2018
 
Brief gemeente Brummen in kader Wet Woonoverlast
 

De gemeente Brummen heeft onlangs een brief verzonden aan twee van haar inwoners in het kader van de nieuwe Wet Woonoverlast. Deze geanonimiseerde brief deelt zij hier met de overige gemeenten binnen het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland.

 
Lees verder
 
 
 
#
 
19.04.2018
 
Ondermijningsfonds: extra geld voor aanpak ondermijning
 

Het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” legt prioriteit bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit en haar ondermijnende effecten. Hiervoor worden extra financiële middelen beschikbaar gesteld, waaronder een eenmalig ondermijningsfonds van €100 miljoen.

 
Lees verder
 
 
#
 
19.04.2018
 
Terugblik Themadag Hennep
 

Woensdag 21 maart kwamen circa 300 collega’s van AP Oost-Nederland, AP
Limburg, Politie-eenheid Oost-Nederland, Politie-eenheid Limburg en een
aantal genodigden uit de rest van het land, samen in het Goffertstadion in
Nijmegen voor de themadag Hennep van het OM. De dag was gericht op medewerkers
die zich dagelijks bezig (gaan) houden met de aanpak van georganiseerde
hennepcriminaliteit.

 
Lees verder
 
 
 
#
 
19.04.2018
 
Tussentijdse monitor Personen met verward gedrag
 

11 april heeft Onno Hoes, voorzitter van het schakelteam, een tussenbericht overhandigd aan staatssecretaris Blokhuis, minister Grapperhaus en mevrouw Kriens. Ook heeft het schakelteam een brief verstuurd aan alle gemeenteraden.

 
Lees verder
 
 
#
 
19.04.2018
 
Sentimentenmonitor brengt lokale spanningen in beeld
 

Deventer heeft voor het eerst een sentimentenmonitor opgesteld. Het doel van de monitor is het verkrijgen van meer zicht op maatschappelijke spanningen tussen groepen op sociaal-economisch, religieus, politiek of etnisch gebied en de ontwikkelingen daarin. 

 
Lees verder
 
 
 
#
 
19.04.2018
 
Vooraankondiging Regionale OMG-bijeenkomst 22 juni
 

De wereld van Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) is nog steeds volop in beweging. Vanuit de regionale samenwerking in Oost-Nederland willen we wederom een bijeenkomst organiseren over de  aanpak van OMG’s  voor gemeenten, politie, OM, Belastingdienst en andere veiligheidspartners.

 
Lees verder
 
 
#
 
19.04.2018
 
Terugblik Bijeenkomst pilots in Oost-Nederland
 

Op 7 maart kwamen beleidsadviseurs, projectleiders, ervaringsdeskundigen en andere medewerkers bijeen. Allen met een overeenkomst: allemaal betrokken bij de aanpak van personen met verward gedrag.

 
Lees verder
 
 
 
 
 
Contact
 
info@veiligheidsnetwerkon.nl
 
Copyright © VNONL
 
Afmelden van deze nieuwsbrief
 
 
 
VNONL
 
Veiligheid: onze gedeelde verantwoordelijkheid. Binnen Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland werken gemeente, politie, Openbaar Ministerie, RIEC en andere partners samen in de aanpak van veiligheid.
 
# #