Nieuwsbrief december 2018
 
Veiligheid: onze gedeelde verantwoordelijkheid. Binnen Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland werken gemeente, politie, Openbaar Ministerie, RIEC en andere partners samen aan een veilige regio.
 
 
 
#
 
 
#
 
17.12.2018
 
Veiligheidsstrategie 2019-2022
 

Het concept Veiligheidsstrategie 2019-2022 is gereed. Dit beleidsdocument wordt, samen met de endterm review 2015-2018 en een financieringsvoorstel, geagendeerd voor alle vijf DVO’s in het eerste kwartaal van 2019.

 
Lees verder
 
 
#
 
20.12.2018
 
Endterm Review 2015-2018
 

Nu de huidige beleidsperiode van de Veiligheidsstrategie Oost-Nederland 2015-2018 ten einde loopt, is de Endterm Review opgesteld. In dit document kijken we terug op de afgelopen periode. 

 
Lees verder
 
 
 
#
 
18.12.2018
 
Informatieproducten
 

Om de gemeentelijke regierol op het gebied van veiligheid goed te kunnen vervullen, is een goede informatiepositie belangrijk. Enkele gemeenten, zoals Nijmegen en Enschede, hebben hier door het gebruik van intelligence grote stappen in gezet.

 
Lees verder
 
 
#
 
17.12.2018
 
Toolbox Zorgfraude
 

De Twenste projectgroep zorgfraude heeft een toolbox ontwikkeld om zoveel mogelijk fraude (aan de voorkant) te voorkomen. De toolbox is bedoeld als inspiratie voor gemeenten die zorgfraude willen aanpakken en vooral ook willen voorkomen.

 

 
Lees verder
 
 
 
#
 
17.12.2018
 
APV aanpassing verboden organisatie
 

Gemeente Enschede voert als eerste gemeente in Nederland een artikel in de APV in waardoor het verboden wordt om met uiterlijke kenmerken van een verboden organisatie op de openbare weg of een publiek toegankelijke ruimte aanwezig te zijn.

 
Lees verder
 
 
#
 
20.12.2018
 
Versterkingsgelden ondermijning: negen miljoen naar Oost-Nederland
 

Oost-Nederland krijgt bijna negen miljoen euro van het Rijk voor de aanpak van ondermijning in Oost-Nederland. Deze incidentele middelen zullen gebruikt worden om te investeren in de versterking van de ketensamenwerking en in meer (flexibele) uitvoeringskracht.

 

 
Lees verder
 
 
 
#
 
20.12.2018
 
Nieuwe wetten in Openbare Orde en Veiligheid in 2019
 

Veel wetgeving uit het Regeerakkoord m.b.t. justitie en veiligheid wordt voorbereid, is in consultatie gegaan of in werking getreden. Een aantal ligt voor advies bij de Raad van State en wordt nog dit jaar ingediend.

 
Lees verder
 
 
#
 
20.12.2018
 
De nieuwe Wet GGZ
 

In november heeft de VNG twee bijeenkomsten in Oost-Nederland georganiseerd over de Wet Verplichte GGZ. Hoewel er nog onduidelijkheid is op een aantal onderdelen van deze wet, is al wel helder dat er veel op gemeenten af komt en dat in korte tijd nog veel geregeld moet worden.

 
Lees verder
 
 
 
#
 
17.12.2018
 
Vooraankondiging Bijeenkomst Informatiegestuurd Werken
 

Op dinsdag 5 februari vindt ’s ochtends in Ede een regionale bijeenkomst ‘Informatiegestuurd werken’ plaats voor IV-ambtenaren bij gemeenten, politie, OM in Oost-Nederland.  

 
Lees verder
 
 
#
 
18.12.2018
 
Vooraankondiging Bijeenkomst Ondermijning
 

In het eerste kwartaal 2019 zal weer een regionale bijeenkomst Ondermijning worden georganiseerd. Het doel is om ervaringen en kennis te delen rondom de aanpak van ondermijning. De bijeenkomst is met name bedoeld voor betrokken ambtenaren van gemeenten.

 
Lees verder
 
 
 
#
 
17.12.2018
 
Iconenbank
 

Voor de veiligheidsthema’s zijn er diverse iconen beschikbaar. Deze kunnen rechtenvrij door alle partners van Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland gebruikt worden ten behoeve van veiligheidsthema’s.

 
Lees verder
 
 
 
 
 
Contact
 
info@veiligheidsnetwerkon.nl
 
Copyright © VNONL
 
Afmelden van deze nieuwsbrief
 
 
 
VNONL
 
Veiligheid: onze gedeelde verantwoordelijkheid. Binnen Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland werken gemeente, politie, Openbaar Ministerie, RIEC en andere partners samen in de aanpak van veiligheid.
 
# #