Nieuwsbrief Oktober 2019
 
Binnen Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland werken gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, RIEC en andere partners samen aan een veilige regio.
 
 
 
#
 
 
#
 
10.10.2019
 
Pilot gemeente Nijmegen barrieremodel hacken webshops
 

De gemeente Nijmegen heeft samen met het OM en de politie in Oost-Nederland een pilot gedraaid op de aanpak van cybercrime. In het bijzonder is gekeken naar het hacken van gebruikersaccounts bij webwinkels en telecombedrijven.

 
Lees verder
 
 
#
 
03.09.2019
 
Handelingsperspectief illegaal gokken Oost-Nederland
 

In 2015/2016 heeft een groot strafrechtelijk onderzoek gelopen naar het organiseren en faciliteren van illegale kansspelen. Dit heeft geleid tot verschillende bestuurlijke rapportages bij meerdere gemeenten waaronder in Oost-Nederland.

 
Lees verder
 
 
 
#
 
20.09.2019
 
Mini-congres Zorgfraude - 5 november in Deventer
 

Hoe voorkom je dat bonafide aanbieders de dupe worden van maatregelen tegen zorgcowboys?

 
Lees verder
 
 
#
 
06.09.2019
 
Overzicht APV ondermijningsartikelen
 

Het RCIV (Regionaal Coördinatiepunt Integrale Veiligheid) in IJsselland is de afgelopen maanden actief geweest met een aantal zaken ten aanzien van ondermijning.

 
Lees verder
 
 
 
#
 
19.09.2019
 
Themabijeenkomst Mensenhandel - 12 november 2019
 

Bijeenkomst voor leidinggevenden en/of medewerkers Veiligheid van middelgrote gemeenten met als onderwerp: ‘de gemeentelijke aanpak op het thema mensenhandel’.

 
Lees verder
 
 
#
 
24.09.2019
 
Governance Oost-Nederland in beeld gebracht
 

Binnen Oost-Nederland houden meerdere organisaties zich bezig met veiligheid. Hoe verhouden deze organisaties zich tot elkaar en hoe verloopt de besluitvorming? Dit is in kaart gebracht in het overzicht Governance Oost-Nederland.

 
Lees verder
 
 
 
#
 
26.09.2019
 
Congres Cybercrime 20 november 2019
 

Op 20 november organiseert het Expertteam Cybercrime een congres over het onderwerp Cybercrime . Deze zal plaatsvinden in Ede.

Er zijn onder andere workshops van het CCV, OM, AIVD en Saxion.

 
Lees verder
 
 
#
 
03.09.2019
 
Personele wisselingen
 

In de afgelopen tijd zijn er personele wisselingen geweest van de voorzitters van Expertteams en het Platform Ondermijning. 

 
Lees verder
 
 
 
#
 
26.09.2019
 
VLOT-adviseurs Regio Oost: Esmé van Wijk en Birgitta de Leeuw
 

Veel regio’s zijn bezig met het vormgeven van de vele wetten en rijksprogramma’s gericht op het verbeteren van de zorg rond kwetsbare personen. Veel loopt al goed, maar soms hebben gemeenten of hun partners, individueel of gezamenlijk, vragen. 

 
Lees verder
 
 
#
 
10.09.2019
 
Stuur je voorstel voor regiodeals in
 

Vanaf 9 september 2019 kunnen bij het ministerie van LNV nieuwe voorstellen voor een regiodeal worden ingediend.

 
Lees verder
 
 
 
#
 
15.08.2019
 
Rising Star-problematiek
 

Binnen Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland zullen op een beperkt aantal plekken pilots op het thema Rising Stars starten.

 
Lees verder
 
 
#
 
16.09.2019
 
Burgemeesters doen noodoproep aan Den Haag om drugseconomie tegen te gaan
 

Meer politie, meer aandacht voor witwaspraktijken en de mogelijkheid voor gemeenten om makkelijker informatie uit te wisselen: deze maatregelen zijn nodig om meer grip op de toenemende ondermijning en de groei van de drugseconomie in Nederland te krijgen.

 
Lees verder
 
 
 
 
 
Contact
 
info@veiligheidsnetwerkon.nl
 
Copyright © VNONL
 
Afmelden van deze nieuwsbrief
 
 
 
VNONL
 
Veiligheid: onze gedeelde verantwoordelijkheid. Binnen Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland werken gemeente, politie, Openbaar Ministerie, RIEC en andere partners samen in de aanpak van veiligheid.
 
# #