Nieuwsbrief november 2017
 
Veiligheid: onze gedeelde verantwoordelijkheid. Binnen Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland werken gemeente, politie, Openbaar Ministerie, RIEC en andere partners samen in de aanpak van veiligheid.
 
 
 
#
 
 
#
 
16.10.2017
 
Platform Ondermijning
 

Halverwege dit jaar is het Platform Ondermijning opgericht, onder de vlag van het Veiligheidsnetwerk Oost Nederland.

 
Lees verder
 
 
#
 
19.09.2017
 
Themabijeenkomst integriteit en ondermijning - 30 november
 

Dit najaar organiseert de provincie Overijssel een middag over integriteit en ondermijning. Genodigden zijn bestuur en politiek van de Overijsselse gemeenten en provincie, betrokken ambtenaren en overige geïnteresseerden uit het vakgebied. Noteer dond

 
Lees verder
 
 
 
#
 
15.11.2017
 
'Veiligheid meets Zorg'
 

In 2015 hebben VWS, VenJ en de VNG het Aanjaagteam voor de aanpak van personen met verward gedrag geïnstalleerd. De aanpak betreft iedereen die (dreigt) de grip op zijn leven te verliezen en mogelijk een risico voor zichzelf of zijn omgeving vormt.

 
Lees verder
 
 
#
 
10.11.2017
 
Informatie-uitwisseling bij de aanpak van problematische jeugdgroepen
 

Om problematische jeugdgroepen aan te kunnen pakken is de inzet/betrokkenheid van diverse partijen nodig (o.a. gemeente, politie, Openbaar Ministerie, jongerenwerk/straathoekwerk).

 
Lees verder
 
 
 
#
 
13.11.2017
 
Project Sluitende aanpak personen met verward gedrag - update
 

Twentse gemeenten richten zich de komende periode vooral op het stimuleren van de lokale aanpak ('blauwdruk') van mensen met verward gedrag.

 
Lees verder
 
 
#
 
05.10.2017
 
CCV Bijeenkomst aanpakken jeugdgroepen 29 november
 
 
Lees verder
 
 
 
#
 
17.11.2017
 
Congres Samen Weerbaar / Ondermijning - 7 december
 

Op 7 december vindt een congres Samen Weerbaar / Ondermijning plaats in Arnhem.

 
Lees verder
 
 
#
 
01.11.2017
 
Evaluatieonderzoek aanpak problematische jeugdgroepen Oost-Nederland
 

Twee studenten van de Radboud Universiteit hebben een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de verbeterslag ten aanzien van de integrale aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag in Oost-Nederland.

 
Lees verder
 
 
 
#
 
09.10.2017
 
Midterm review beschikbaar
 

Na een periode van twee jaar is de samenwerking rondom de veiligheidsstrategie 2015-2018 geevalueerd, met als resultaat de Midterm review. Als input zijn onder meer politiecijfers, ondermijningsbeelden van hennep en OMG van het RIEC en een enquete on

 
Lees verder
 
 
#
 
20.10.2017
 
Trainingen / intervisie Tien in Twente
 

Ben je binnen jouw gemeente procesregisseur of ervaringswerker en daarmee binnen jouw gemeente verantwoordelijk voor (een deel van) de aanpak van personen met verward gedrag?

 
Lees verder
 
 
 
#
 
06.10.2017
 
Monitorrapportage 'Stand van het land'
 

In oktober is de rapportage 'Stand van het land' goed werkende aanpak personen met verward gedrag verschenen.

 

 
Lees verder
 
 
#
 
01.11.2017
 
Onderzoeksrapport multiproblem casussen
 

In het Arondissementaal Justitie Beraad (strategisch overleg van justitiepartners en vertegenwoordigers vanuit het bestuur van de 5 districten) is medio 2016 gesproken over het thema ‘mensen met verward gedrag’.

 
Lees verder
 
 
 
#
 
07.08.2017
 
Wet aanpak woonoverlast
 

Op 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Door de wet hebben burgemeesters de mogelijkheid gekregen om specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevers. Het vergroot hiermee de wettelijke mogelijkheden voor gemeenten,<

 
Lees verder
 
 
 
 
#
 
Wil je meer weten over Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland of heb je handige documenten en goede voorbeelden die je wilt delen? Neem dan contact op met Violette van Heek, coördinator Veiligheidsnetwerk. Dit kan via v.vanheek@veiligheidsnetwerkon.nl
 
 
 
 
Contact
 
info@veiligheidsnetwerkon.nl
 
Copyright © VNONL
 
Afmelden van deze nieuwsbrief
 
 
 
VNONL
 
Veiligheid: onze gedeelde verantwoordelijkheid. Binnen Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland werken gemeente, politie, Openbaar Ministerie, RIEC en andere partners samen in de aanpak van veiligheid.
 
# #