Nieuwsbrief april 2019
 
Binnen Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland werken gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, RIEC en andere partners samen aan een veilige regio.
 
 
 
#
 
 
#
 
02.04.2019
 
APV-voorbeelden ondermijning gezocht!
 

Enkele maanden geleden is in de regio IJsselland het jaarplan 2019 van het Regionaal Coördinatiepunt Integrale Veiligheid (RCIV) vastgesteld. Dit jaarplan heeft 4 speerpunten: ondermijning, zorg en veiligheid, veilig buitengebied en  digitale criminaliteit.

 
Lees verder
 
 
#
 
02.04.2019
 
Goedbezochte conferentie Cyber & Crisis; What the Hack?
 

Het internet verbindt alles met alles. Dat maakt ons kwetsbaar. Geen enkel bedrijf of organisatie ontkomt eraan: er komt een dag dat u gehackt wordt. Bent u daarop voorbereid?

 
Lees verder
 
 
 
#
 
25.03.2019
 
Denk mee in risicoperceptie cybercrime
 

Om Nederlandse gemeenten te ondersteunen in hun activiteiten om inwoners en bedrijven te beschermen tegen cybercrime is een pilotproject gestart door de Haagse Hogeschool en Saxion Hogeschool. 

 
Lees verder
 
 
#
 
29.03.2019
 
Voortgang Veiligheidsstrategie 2019-2022
 

De nieuwe Veiligheidsstrategie 2019-2022 en het bijbehorende financieel voorstel zijn in vier van de vijf Districtelijke Veiligheidsoverleggen (DVO) besproken.

 
Lees verder
 
 
 
#
 
25.03.2019
 
Informatiegestuurd werken
 

Binnen het expertteam informatiegestuurd werken wordt momenteel hard gewerkt aan een visie voor dit onderwerp voor de komende periode.

 
Lees verder
 
 
#
 
28.03.2019
 
Aftrap bijeenkomst cybercrime
 

In de nieuwsbrief van februari is er een oproep gedaan om mee te denken voor een richting van aanpak op het thema Cybercrime. Er zijn een aantal enthousiaste aanmeldingen binnen gekomen via deze oproep. Tijd om binnenkort in een aantal sessies gezamenlijk aan de slag te gaan. De eerste sessie zal plaatsvinden op woensdagmiddag 24 april bij de gemeente Ede.

 
Lees verder
 
 
 
#
 
22.01.2019
 
Dag van de Ondermijning 2019
 

Op 16 april vindt de Dag van de Ondermijning 2019 plaats. 

 
Lees verder
 
 
#
 
18.03.2019
 
Criminelen: Kiek Uut
 

Acht gemeenten hebben op 16 maart hun handtekening gezet onder een intentieverklaring te starten met het keurmerk Veilig Buitengebied. 

 
Lees verder
 
 
 
#
 
11.03.2019
 
Bijeenkomst Ondermijning 5 maart
 

Op 5 maart was er een goedbezochte regionale bijeenkomst ondermijning in Deventer.

 
Lees verder
 
 
#
 
21.03.2019
 
Ondermijning: bronnen, partners en toezichthouders
 

Herhaaldelijk krijgen we de vraag wat mogelijke partners, bronnen en toezichthouders zijn, die gebruikt en benaderd kunnen worden bij de aanpak van Ondermijning.

 
Lees verder
 
 
 
 
#
 
Wil je meer weten over Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland of heb je handige documenten en goede voorbeelden die je wilt delen? Neem dan contact op met Violette van Heek, coördinator Veiligheidsnetwerk. Dit kan via v.vanheek@veiligheidsnetwerkon.nl.
 
 
 
 
Contact
 
info@veiligheidsnetwerkon.nl
 
Copyright © VNONL
 
Afmelden van deze nieuwsbrief
 
 
 
VNONL
 
Veiligheid: onze gedeelde verantwoordelijkheid. Binnen Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland werken gemeente, politie, Openbaar Ministerie, RIEC en andere partners samen in de aanpak van veiligheid.
 
# #