Nieuwsbrief juli 2019
 
Binnen Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland werken gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, RIEC en andere partners samen aan een veilige regio.
 
 
 
#
 
 
#
 
16.07.2019
 
Uitbreiding kennisbank
 

We zijn bezig om de kennisbank van Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland uit te breiden met informatie en documenten uit geheel Nederland.

 
Lees verder
 
 
#
 
10.04.2019
 
Onderzoek naar beoordelingslocaties in Oost-Nederland
 

Ryan Snelders, student Integrale Veiligheidskunde van de Saxion Hogeschool, heeft de afgelopen maanden in opdracht van het expertteam Kwetsbare personen onderzoek gedaan naar de beoordelingslocaties in Oost-Nederland.

 
Lees verder
 
 
 
#
 
17.07.2019
 
Verbod gebruik lachgas
 

Steeds meer gemeenten verbieden verkoop en gebruik van lachgas.

 
Lees verder
 
 
#
 
09.07.2019
 
Bijeenkomst Jeugdcriminaliteit goed bezocht
 

Maandag 8 juli waren zo’n 50 deelnemers van politie, RIEC, OM en burgemeesters, wethouders en ambtenaren van gemeenten aanwezig op de bijeenkomst jeugdcriminaliteit in Ede.

 
Lees verder
 
 
 
#
 
26.06.2019
 
Bestuurscollege stelt Veiligheidsstrategie vast
 

De Veiligheidsstrategie Oost-Nederland 2019-2022 is definitief na de bespreking daarvan in het Bestuurscollege van eind april jl. Nu gaan we aan de slag met de uitwerking van de thema's en de verschillende onderdelen daarbinnen.

 
Lees verder
 
 
#
 
04.07.2019
 
Save the date: studiedag bestuurlijke aanpak cyberveiligheid op 24 september 2019
 

Hoe groot is het lokale probleem van cyberveiligheid? Veel gemeenten en hun regionale samenwerkingsorgansisaties ervaren bestuurlijk ongemak en zijn zoekende. Wat is de rol van gemeenten? Wat kunnen en moeten gemeenten gaan doen?

 
Lees verder
 
 
 
 
 
Contact
 
info@veiligheidsnetwerkon.nl
 
Copyright © VNONL
 
Afmelden van deze nieuwsbrief
 
 
 
VNONL
 
Veiligheid: onze gedeelde verantwoordelijkheid. Binnen Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland werken gemeente, politie, Openbaar Ministerie, RIEC en andere partners samen in de aanpak van veiligheid.
 
# #