Nieuwsbericht

Indien dien dit bericht niet zichtbaar is dient u eerst in te loggen.

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht

Nevenfunctie Ambtelijk trekker thema Cybercrime Oost-Nederland

13/10/2020

Cybercrime omvat strafbare feiten die worden gepleegd via een ICT-middel én die gericht zijn op een ICT-middel. Gedigitaliseerde criminaliteit zijn strafbare feiten waarbij gebruik gemaakt wordt van een ICT-middel. In de Veiligheidsstrategie Oost-Nederland 2019-2022 ligt de focus op cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Er is zowel internationaal, nationaal als lokaal veel aandacht voor het onderwerp ‘cyber’. Tegelijkertijd is er nog geen pasklaar antwoord op wat het precies is, hoe en door wie deze criminaliteit het beste aangepakt kan worden.  

Om vorm en inhoud aan het thema Cybercrime te geven is een expertteam Cybercrime in het leven geroepen.  De samenstelling van het Expertteam en de werkgroepen is zeer gemêleerd. Het Openbaar Ministerie, de politie, diverse gemeenten uit Oost-Nederland (van groot tot klein), onderwijsinstanties, bureau Halt, het CCV en het bedrijfsleven maken hier onderdeel vanuit. Het expertteam richt zich onder andere op onderzoek Cyberweerbaarheid, inzicht arrangementen in de keten, adviesraad & scenario’s, voorlichtingsmiddelen en regelgeving. De bestuurlijk portefeuillehouder is de burgemeester van Winterswijk. 

Voor deze functie zoeken we iemand die: 

  • Affiniteit heeft met veiligheid; 
  • Op een doortastende en onafhankelijke wijze het expertteam kan voorzitten; 
  • Bestuurlijke affiniteit heeft; 
  • Terugkoppeling geeft aan de bestuurlijk portefeuillehouder; 
  • Kan sturen op resultaat; 
  • Binnen zijn/haar huidige functie ruimte kan maken om deze nevenfunctie te kunnen vervullen. De tijdsbelasting is ca. 2 uur per week. 

 

Voor meer informatie over deze nevenfunctie kun je bellen met Herman Meuleman (06 10883532) of Mariska Rijneveld (06 25741320) 

 

Graag uiterlijk 13 november 2020 reageren naar m.rijneveld@veiligheidsnetwerkon.nl 

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door te registreren.

ACCOUNT AANVRAGEN