Veiligheid onze gedeelde verantwoordelijkheid

Veiligheidsnetwerk Oost Nederland

Deze website is voor medewerkers binnen het domein veiligheid in Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel). Veiligheid in de breedste zin van het woord: sociale veiligheid, openbare orde, integrale veiligheid, etc. De website biedt kennis en basisteksten en ondersteunt de netwerkaanpak.

Gemeenten, politie en Openbaar Ministerie in Oost-Nederland werken samen in de aanpak van veiligheid. De Integraal Veiligheidsplannen van de 78 gemeenten en de daarin genoemde lokale prioriteiten staan centraal in de brede en lokaal verankerde aanpak. Daarbij zijn ook andere partners betrokken  vanuit de opvatting dat veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is.

Dit heeft geleid tot een bestuurlijke nota “Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland”. Deze nota vormt een tweeluik met het Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 voor politie Oost-Nederland. In dit brede beleidsplan staan alle doelstellingen voor de politie weergegeven, zoals door het lokaal en nationaal gezag van de politie gevraagd.

De samenwerkende partners hebben zes thema's gekozen waarop zij gezamenlijk een bovenlokale aanpak vormgeven. Ter versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de afzonderlijke partner. De thema's zijn gekozen uit het geheel van lokale prioriteiten (1, 2 en 3) of omdat ze randvoorwaardelijk zijn (4, 5 en 6). De zes thema's zijn: 
1.    High Impact Crimes: focus nu op woninginbraak
2.    Ondermijning, waaronder hennep
3.    Verwarde personen
4.    Jeugdgroepen
5.    Outlaw Motorcycle Gangs (OMG)
6.    Informatievoorziening

Alle informatie en documenten over deze thema’s staan in de Kennisbank.

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door te registreren.

ACCOUNT AANVRAGEN

Bekijk hier het filmpje over Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland:

 

 

Deze website richt zich op partners in Oost-Nederland. Kijk voor meer informatie en handige documenten ook eens op de websites van de andere veiligheidsnetwerken:

 

Veiligheidscoalitie Midden-Nederland

www.veiligheidscoalitie.nl

 

Veiligheidsalliantie Rotterdam

veiligheidsalliantie.nl

 

Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid Noord- Hollland

sivnh.nl

 

Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid Den Haag

rsiv.nl

 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

CCV.nl

 

Vereniging voor Nederlandse Gemeenten

VNG.nl

 

Regionaal Informatie en Expertise Centrum RIEC 

riec.nl


Nederlands Genootschap van Burgemeesters

http://www.burgemeesters.nl/