Veiligheid onze gedeelde verantwoordelijkheid

Veiligheidsnetwerk Oost Nederland

Deze website is voor medewerkers binnen het domein veiligheid in Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel). Veiligheid in de breedste zin van het woord: sociale veiligheid, openbare orde, integrale veiligheid, etc. De website biedt kennis en basisteksten en ondersteunt de netwerkaanpak.

Gemeenten, politie en Openbaar Ministerie in Oost-Nederland werken samen in de aanpak van veiligheid. Het veiligheidsnetwerk sluit aan bij de lokale opgaven en ondersteunt waar mogelijk en waar het een toegevoegde waarde heeft. Daarbij zijn ook andere partners betrokken  vanuit de opvatting dat veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is.

Dit heeft geleid tot een bestuurlijke nota “Concept Veiligheidsstrategie 2019-2022 Oost-Nederland”. Dit concept wordt in het eerste kwartaal 2019 voorgelegd aan het regionaal veiligheidsoverleg (RVO) en de vijf districtelijke veiligheidsoverleggen (DVO’s). Het is de bedoeling om het strategische document in april 2019 definitief vast te laten stellen door het Bestuurscollege.

De samenwerkende partners hebben vier thema's gekozen waarop zij gezamenlijk een bovenlokale aanpak vormgeven.

  1. Kwetsbare personen (Zorg en Veiligheid)
  2. Ondermijning
  3. Cybercrime/gedigitaliseerde criminaliteit
  4. Informatievoorziening


Alle informatie en documenten over deze thema’s staan in de Kennisbank.

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door te registreren.

ACCOUNT AANVRAGEN

Download hier het Concept Veiligheidsstrategie 2019-2022

 

 

Bekijk hier het filmpje over Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland: