Het tegengaan van ondermijning gaat verder dan het aanpakken van georganiseerde criminaliteit. Problematisch is namelijk de aantrekkingskracht die uitgaat van ondermijning en de maatschappelijke verankering die daar het gevolg van is. Dat vormt in toenemende mate een regelrechte bedreiging van de leefbaarheid en dus ook van een ordentelijke samenleving.

Een belangrijk aspect hierbij is, naast opsporing en vervolging, het weerbaar maken van de samenleving met het oog op preventie.

Een bovenlokale aanpak zal vanwege de schaalgroote van ondermijningscriminaliteit vaak noodzakelijk zijn. Er zal moeten worden samengewerkt in Oost Nederland waarbij wel oog moet blijven voor de rol en verantwoordelijkheid van het lokale bestuur in de plaatselijke context.

Er is een extra document zichtbaar als je bent ingelogd. Inloggen

Ondermijning is een hot thema. Het LIEC heeft de publicatie ‘Samen gebundeld, Impressies van een integrale aanpak van ondermijning’ uitgebracht.

  • Bron: RIEC-LIEC
  • Documenttype: praktijkvoorbeeld
  • Pagina's: 82
Download

Het Kennisplatform Ondermijning is een online platform dat het delen van kennis, ervaring en informatie over georganiseerde ondermijnende criminaliteit faciliteert.

Nieuws