Ondermijning

  • Ondermijning

Terug naar overzicht

Ondermijning

Samen met de provincies Gelderland en Overijssel en de Districtelijke Veiligheidsoverleggen ontwikkelen de betrokken partners in Oost Nederland programma's om de overheid weerbaarder te maken. Het samen weerbaar zijn, maakt ondermijnende criminaliteit lastiger.

De aanpak van ondermijning kent een drietal peilers: 1) samen weerbaar, 2) het hebben van ondermijningsbeelden, 3) het zoveel mogelijk gezamenlijk frustreren van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door te registreren.

ACCOUNT AANVRAGEN

Wat houdt ondermijning precies in? Wat is het verschil met georganiseerde criminaliteit?


Het tegengaan van ondermijning gaat verder dan het aanpakken van georganiseerde criminaliteit. Problematisch is namelijk de aantrekkingskracht die uitgaat van ondermijning en de maatschappelijke verankering die daar het gevolg van is. Dat vormt in toenemende mate een regelrechte bedreiging van de leefbaarheid en dus ook van een ordentelijke samenleving.

Een belangrijk aspect hierbij is, naast opsporing en vervolging, het weerbaar maken van de samenleving met het oog op preventie.

Een bovenlokale aanpak zal vanwege de schaalgroote van ondermijningscriminaliteit vaak nooidzakelijk zijn. Er zal moeten worden samengewerkt in Oost Nederland waarbij wel oog moet blijven voor de rol en verantwoordelijkheid van het lokale bestuur in de plaatselijke context.