Nieuws

Hier vindt u een automatisch gegenereerd overzicht van nieuwsberichten op het gebied van veiligheid.

Heeft u een interessante bijeenkomst om te plaatsen op onze agenda? Stuur de gegevens dan naar info@veiligheidsnetwerkon.nl.

 • 13 jun 2022

  Vacature: managementondersteuner werkorganisatie Druten Wijchen

  Toe aan een baan waarin je als ondersteuner écht het verschil kunt maken? Dan zit je goed bij het Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid. Wil jij werken in een samenwerkingsverband waar zelforganisatie en flexibel werken de basis vormen en waar veel ruimte is voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid? Kom dan bij ons werken!

 • 8 jun 2022

  Veiligheidspraat VNON #4 | Maatschappelijke onrust

  De vierde editie van Veiligheidspraat op maandag 4 juli van 09:00 tot 10:00 uur staat het thema Maatschappelijke onrust centraal.

 • 10 mei 2022

  Webinar | Doelgericht werken in integrale samenwerking | TNO Ondermijningslab

  Op donderdag 19 mei om 09:00 uur organiseert het TNO Ondermijngslab een webinar over Doelgericht werken in integrale samenwerkingen.

 • 10 mei 2022

  Bijeenkomst digitale criminaliteit | Platform IVZ Twente

  Op dinsdagmiddag 24 mei organiseert het Platform IVZ een bijeenkomst voor professionals die in Twente betrokken zijn bij de aanpak van digitale criminaliteit. 

 • 22 mrt 2022

  Focusblad Digitale Veiligheid | VNG

  Dit Focusblad Digitale Veiligheid is gekoppeld aan het Kernbeleid Veiligheid, de VNG-methode voorlokaal integraal veiligheidsbeleid. Met enige regelmaat worden belangrijke veiligheidsvraagstukken die nog niet of niet volledig zijn opgenomen in het Kernbeleid Veiligheid apart uitgewerkt in een zogenaamd focusblad. Bij de volgende herijking van het Kernbeleid Veiligheid worden de belangrijkste aspecten uit dit focusblad overgenomen.

   

 • 3 mrt 2022

  Veiligheidspraat VNON #3 | Informatie delen

  Deze derde editie van Veiligheidspraat op maandag 4 april van 09:00 tot 10:00 uur staat het thema Informatie delen centraal.

  Gemeente, politie en andere ketenpartners werken samen bij de integrale aanpak van complexe veiligheidsvraagstukken. Goede informatie-uitwisseling is daarbij een belangrijke voorwaarde. Maar het delen van gegevens leidt nogal eens tot discussie. Wat mag er wel en wat mag er niet? En op grond waarvan? En welke tools zijn er beschikbaar om hier een goede afweging in te maken?

 • 21 dec 2021

  Veiligheidspraat VNON #2 | Mensenhandel

  Deze tweede editie van Veiligheidspraat op maandag 10 januari om 09:00 uur staat het thema Mensenhandel centraal. Een actueel thema, ook in Oost-Nederland. Maar wat is het precies? Hoe kun je het herkennen? En hoe zorgen we als veiligheidspartners gezamenlijk voor een succesvolle integrale aanpak? In een uur praten we je bij over het thema en beantwoorden we je vragen.

 • 6 jul 2021

  Eerste cyberprojecten van de City Deal Lokale Weerbaarheid afgerond

  Sybrand van Haersma Buma, burgemeester van Leeuwarden en voorzitter van de stuurgroep van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime, is verheugd om de eerste vijf afgeronde cyberprojecten van de City Deal aan te kondigen. Hij roept gemeenten op om naar deze voorbeelden te kijken en ook daadwerkelijk zelf aan de slag te gaan met digitale veiligheid. “Op die manier maken we samen een vuist tegen cybercrime.” Tijdens het online City Deal Cybercrime congres op 14 oktober zullen alle cyberprojecten gepresenteerd worden.