Binnen Oost-Nederland kennen we vijf districten; Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Noord- en Oost-Gelderland, Twente en IJsselland.

Elk district kent het Districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO). Hierin komen integrale veiligheidsonderwerpen aan de orde. Enkele districten hebben een ambtelijk netwerk dat de DVO's ondersteunt.

 

Twente

Binnen district Twente houdt het Platform IVZ zich bezig met de Integrale Veiligheidszorg.

Binnen het Platform Integrale Veiligheidszorg (IVZ) wordt op regionaal niveau structureel en integraal samengewerkt op diverse veiligheidsthema’s en is er gezamenlijk al veel tot stand gebracht. De prioriteiten voor het Platform IVZ zijn:

- het ontwikkelen van een dashboard veiligheid

- ondermijning, waaronder hennep, zorgfraude, Outlaw Motorcycle Gangs, witwassen en weerbaarheid.

Daarnaast is er binnen het platform aandacht voor de aanpak van overlast door personen met verward gedrag en woninginbraak.

Diverse onderzoeken die we het afgelopen jaar hebben gedaan, bevestigen dat niet alleen overheid en partners een belangrijke rol op het gebied van veiligheid hebben, ook burgers zijn belangrijke spelers in het geheel. Zelfredzame en participerende burgers zijn helpend voor een veilige regio. Dit jaar zaten we bij de burger aan de keukentafel om in gesprek te gaan over hun behoefte op het gebied van veiligheid, waarbij we de burgers willen faciliteren waar nodig en mogelijk. Zo ontstond bijvoorbeeld het initiatief ‘Vang de boef in de wijk’ om burgers alert te maken tegen woninginbraken via de Whatsapp. 

Bekijk hier het jaarbericht 2019-2020:

  

De manier waarop er samengwerkt wordt, is weergegeven in dit filmpje.

 

Noord- en Oost Gelderland

Overzicht van bestuurlijke portefeuillehouders

 

 

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door te registreren.

ACCOUNT AANVRAGEN