Ondermijning: Outlaw Motorcycle Gangs

 • OMG - Outlaw Motorcycle Gangs

Terug naar overzicht

Sinds 2012 voert de overheid een zero-tolerance beleid tegen Outlaw Motorcycle Gangs

Feiten en achtergrond

 • Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018

  In deze bestuurlijke nota geven we als partners in veiligheid gezamenlijk richting aan de aanpak van sociale veiligheid in Oost-Nederland.

  • Datum:11/03/2016
  • Auteur:Bestuurlijke Begeleidingsgroep
  • Documenttype:nota
  • Aantal pagina’s:28
 • Factsheet Expertteam OMG's Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland

  • Datum:05/04/2016
  • Auteur:Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland
  • Documenttype:factsheet
  • Aantal pagina’s:1

Documenten

 • Beschikking civiel verbod Bandidos dd 20 december 2017

  Met deze beslissing is de aanwezigheid van de Bandidos in Nederland, in welke verschijningsvorm ook, per direct niet meer toegestaan.

  • Datum:20/12/2017
  • Auteur:Rechtbank Midden Nederland
  • Documenttype:
  • Aantal pagina’s:15
 • Beschikking civiel verbod Catervarius dd 17 januari 2018

  Broederschap Catervarius wordt verboden en ontbonden omdat de Utrechtse club in strijd is met de openbare orde. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vandaag beslist in een civiele procedure waarin het Openbaar Ministerie verzocht om Catervarius te verbieden en te ontbinden. Catervarius is in de gelegenheid gesteld om zich hiertegen te verweren, maar daar is geen gebruik van gemaakt.

  • Datum:10/07/2018
  • Auteur:Rechtbank Midden-Nederland
  • Documenttype:nota
  • Aantal pagina’s:6
 • Beschikking civiel verbod Satudarah dd 18 juni 2018

  Verbodenverklaring en ontbinding van de informele verenging Satudarah, haar chapter en twee support clubs door de Rechtbank Den Haag.

  • Datum:10/07/2018
  • Auteur:
  • Documenttype:nota
  • Aantal pagina’s:16

Aanbod

 • Beschikking civiel verbod Bandidos dd 20 december 2017

  Met deze beslissing is de aanwezigheid van de Bandidos in Nederland, in welke verschijningsvorm ook, per direct niet meer toegestaan.

  • Datum:10/07/2018
  • Auteur:
  • Documenttype:nota
  • Aantal pagina’s:15

Het is partners gebleken dat dit geen gewone motorclubs zijn maar verenigingen waarin zich opmerkelijk veel personen verzamelen met een strafblad en waarvan het vermoeden bestaat dat de OMG op zijn minst een dekmantel is voor het al of niet gezamenlijk begaan van misdrijven.

 

In de aanpak van de OMG’s kennen we ondertussen een aantal handreikingen, leidraden en richtlijnen. Voorbeelden hiervan zijn de handleiding stopgesprek en het handboek Juridisch Instrumentarium. Beide specifiek gericht op (bestuurlijke) interventies en het opwerpen van barrières.

 

Doelstelling

Uiteindelijk doel is de bestrijding en beëindiging van de normoverschrijdende en criminele activiteiten van OMG’s en hun leden. De partners willen geholpen worden bij het maken van een risico inschatting van een OMG die zich lokaal ontwikkelt of die zich in een gemeente wil vestigen. De expertgroep richt zich daarom eerst op de ontwikkeling van een risicoclassificatie voor OMG’s.

In de uitwerking doorloopt de expertgroep vijf stappen:

 1. Samenstelling ondermijningsbeeld OMG door het RIEC Oost-Nederland
 2. Versterken bewustzijn van en inzicht in signalen van ondermijning ter bevordering van alertheid
 3. Actiever delen van informatie uit praktijkcases en toepassing van het basisniveau bestuurlijke aanpak zoals beschreven door het CCV
 4. Vaststellen van de risico-indicatoren
 5. Uitwerken van het risicoclassificatie instrument

Daarbij maakt de expertgroep gebruik van landelijke kennis en ervaringen. Het Landelijk Strategisch Overleg OMG heeft de integrale aanpak OMG’s aangescherpt. Centrale doelstelling is: Het beheersen van (internationale) OMG-problematiek door het terugdringen van het aantal leden, het tegengaan van de aanwas en het bestrijden van normoverschrijdend en/of crimineel gedrag door (leden van) OMG’s en hun supportclubs.

Integrale aanpak

De integrale aanpak omvat vijf aandachtsgebieden:

 1. Ondermijnen van criminele structuren
 2. Integraal afpakken van crimineel verkregen vermogen
 3. Handhaven van wet- en regelgeving in de publieke ruimte
 4. Vergroten van de weerbaarheid van de overheid
 5. Versterken van de internationale afstemming en samenwerking vanwege het grensoverschrijden karakter van OMG’s en hun supportclubs

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door te registreren.

ACCOUNT AANVRAGEN