Aanpak mensenhandel en prostitutie

Mensenhandel, waaronder seksuele- en arbeidsuitbuiting, is één van de speerpunten van het RIEC en ook een gezamenlijke prioriteit voor de periode 2015-2018.

Documenten

 • Handhavingskader seksbranche

  In samenspraak met diverse ketenpartners (verschillende gemeenten in de regio OostNederland, politie, Openbaar Ministerie en het RIEC) is een handhavingsarrangement opgesteld voor seksinrichtingen en escortbedrijven. Dit handhavingsarrangement zorgt ervoor dat handhaving eenduidig en consistent wordt uitgevoerd.

  • Datum: 24/06/2019
  • Auteur:
  • Documenttype: PDF
  • Aantal pagina’s: 10

Mensenhandel, waaronder seksuele- en arbeidsuitbuiting, is één van de speerpunten van het RIEC en ook een gezamenlijke prioriteit voor de periode 2015-2018. Uit onderzoek is gebleken dat slachtoffers van mensenhandel vaak te werk worden gesteld in de escortbranche, omdat deze branche veel moeilijker is te controleren dan de raam- en clubprostitutie. Toezicht op de niet-locatie gebonden seksbranche, zoals de escortbranche, is lastiger vanwege de snelle verplaatsing van de activiteiten. Ook de opsporing vergt een specialistische capaciteit, omdat 'vraag-en-aanbod' voornamelijk op websites met elkaar in verbinding worden gebracht. Een effectieve aanpak van onder andere seksuele uitbuiting vereist dat alle partners intensief met elkaar samenwerken. Zo voert  de politie regelmatig controles uit in de escortbranche en de thuisprostitutie, onder meer door zich als potentiële klant voor te doen op de verschillende websites. Ook wordt elke vergunde seksinrichting jaarlijks minimaal zes maal gecontroleerd op naleving van de vergunningsvoorschriften, minderjarigheid en illegaliteit van aanwezige dames.

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door te registreren.

ACCOUNT AANVRAGEN