Bijeenkomst jeugdcriminaliteit

08 Jul 2019

Tijd: 9.30 - 12.30 uur

Locatie: Gemeentehuis Ede

Op 8 juli zullen Henk Ferwerda (Bureau Beke) en Karen Bulten (gemeente Ede) presenaties geven over de doorgroei van jeugd naar bovenlokale, zware criminele netwerken en de effectiviteit van de soms onorthodoxe groepsaanpak van Ede van jeugoverlast en -

Doelgroep
Bestuurders en ambtenaren van de betrokken partners in Oost-Nederland.

Nadere toelichting
Uit onderzoek van bureau Beke blijkt dat sommige jongeren, die een sleutelrol vervullen in jeugdgroepen maar weinig zichtbaar zijn en doorgroeien naar zware, bovenlokale criminele netwerken. Zij onttrekken zich aan het zicht van (lokale) partners maar houden hun macht en invloed in de wijk. De effecten hiervan zijn in de wijken merkbaar: rekrutering jeugdige aanwas, drugs gerelateerde criminaliteit en het ontstaan van een onderstroom die de maatschappij ondermijnt. De snelheid waarmee jongeren ‘professionaliseren’ is verontrustend.

Tijdens de bijeenkomst zal Henk Ferwerda van Bureau Beke uitleg geven over het onderzoek naar jongeren die doorgroeien naar zware, bovenlokale criminele netwerken. Aansluitend wordt door Karen Bulten van de gemeente Ede een toelichting op hoe Ede de jeugdoverlast en - criminaliteit zo vroeg mogelijk aanpakt en wat de randvoorwaarden zijn. 

In de Veiligheidsstrategie 2019-2022 is onder het thema ‘kwetsbare personen’ als prioriteit toegevoegd het ontwikkelen van een handelingsstrategie om deze ‘rising stars’ aan te pakken. In aansluiting op deze informatieve bijeenkomst volgt een werksessie voor geinteresseerde en betrokken ambtenaren om een aanpak in Oost-Nederland te bedenken.

Direct aanmelden

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door te registreren.

ACCOUNT AANVRAGEN