De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.