Agenda

Training Rijker Verantwoorden

Datum: 07 Jan 2021
Tijd: 09.00 - 13.00 uur
Locatie: online

Ben je op zoek naar andere methoden van verantwoorden? Meld je dan aan voor de training Rijker Verantwoorden. In deze training wordt je meegenomen in de methode en laten we je zien hoe je jouw project of programma kunt vatten in een theorie van verandering en daar rijke vormen van verantwoording voor kunt bedenken en inzetten. 

De traing vindt plaats op 7 en 28 januari 2021 van 09.00 - 13.00 uur. 

Vanwwege de coronamaatregelen zal de training digitaal plaatsvinden. 

Deelname is kostenloos. Let op: er is een beperkt aantal plaatsen. 

 

Rijker Verantwoorden (www.rijkerverantwoorden.nl) is een instrument dat door RONT Management Consultants is ontwikkeld in samenwerking met de Politieacademie in opdracht van de Politie. Rijker Verantwoorden kan helpen bij het mobiliseren van stakeholders, het gezamenlijk leren uit ervaringen, het realiseren van breed gedragen oplossingen en het legitimeren van de gehanteerde aanpak. Verantwoording dient op deze manier als middel om te laten zien waaraan wordt gewerkt, hoe dit wordt aangepakt, welk breder doel dit dient en welke effecten en (neven)resultaten hieruit voortkomen. 

De methodiek Rijker Verantwoorden wordt ondermeer toegepast door het ministerie van Binnenlandse Zaken bij de vormgeving en verantwoording van het programma leefbaarheid en veiligheid en in een kenniskring waarbij vijftien gemeenten aan de slag gaan met een integrale (maatwerk)aanpak van complexe problematiek in kwetsbare gebieden. Daarnaast wordt de methodiek Rijker Verantwoorden toegepast door het ministerie van Justitie en Veiligheid in het kader van het programma breed offensief tegen ondermijnende georganiseerde criminaliteit en in een kenniskring waarbij acht gemeenten aan de slag gaan met het voorkomen van criminele carrières onder kwetsbare jongeren. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de opgedane kennis en ervaring die door RONT Management Consultants is vergaard tijdens een actieonderzoek Rijker Verantwoorden naar de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit in Rotterdam Zuid. Ook wordt ervaringskennis ingezet die is opgedaan vanuit de begeleiding van het overgrote deel van de Regionale Informatie en Expertise Centra, gemeenten, politie en openbaar ministerie bij het vormgeven en verantwoorden van hun aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit. 

Direct aanmelden

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door te registreren.

ACCOUNT AANVRAGEN