Agenda

Workshop casus- en procesregie op ondermijning

Datum: 08 Feb 2022
Tijd: 9.00-17.00
Locatie: Stadhuis gemeente Arnhem

Het expertteam informatiegestuurd werken van het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland nodigt je uit om deel te nemen aan de workshop casus-en procesregie op ondermijning voor gemeenten. 

Bij de aanpak van onveiligheid (zoals ondermijnende georganiseerde criminaliteit) zijn veelal verschillende interne en externe partners betrokken die gezamenlijk tot een doeltreffende aanpak willen komen. Voor een succesvolle uitvoering van de aanpak is regievoering cruciaal. De regisseur van de gemeente ziet er op toe dat de betrokkenen gezamenlijk een plan van aanpak opstellen, bewaakt de uitvoering en voortgang daarvan en grijpt in wanneer de situatie daarom vraagt. Om succesvol regie te kunnen voeren en interventies uit het plan van aanpak gericht in te zetten is een goede informatiepositie vereist. De informatiepositie kan worden opgebouwd en versterkt door het registreren, delen, bundelen en analyseren van de informatie die in de gemeentelijke organisatie en bij haar partners aanwezig is over de aard en omvang van de veiligheidsproblematiek.

Tijdens de workshop wordt ingegaan op hoe (aan de hand van ondermeer een applicatie) integraal en domein overstijgend casus- en procesregie kan worden gevoerd bij complexe veiligheidsproblematiek (zoals ondermijnende georganiseerde criminaliteit) met overzicht, inzicht en regie op resultaat. Voorbeelden van toepassingsgebieden zijn een persoonsgerichte, groepsgerichte en gebiedsgerichte aanpak.

 

Deze workshop, die wordt verzorgd door RONT Management Consultants en C3 Group, bestaat uit een mix van theorie (kennis over casus- en procesregie en informatie uitwisseling), voorbeelden uit de praktijk (casuïstiek), vaardigheden (trainen van competenties om regie te voeren) en gereedschap (applicatie en methodieken om effectief samen te werken, te overleggen en informatie te delen) die gezamenlijk moeten leiden tot een aanpak die werkt en tot het gewenste resultaat leidt. Het gebruik van de applicatie (bij casuïstiek) vormt een onderdeel van de workshop, zodat de deelnemers naast de soft skills ook hun systeem skills ontwikkelen en de applicatie kunnen gebruiken in hun dagelijkse praktijk.

 

Programma en locatie volgt. 

Direct aanmelden

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door te registreren.

ACCOUNT AANVRAGEN