Veilig Buitengebied

  • Ondermijning

Terug naar overzicht

Door toename van criminaliteit kan de veiligheid in het buitengebied onder druk komen te staan. Door de uitgestrektheid van de buitengebieden kunnen criminelen er vaak ongezien opereren.

Toolbox Veilig Buitengebied Oost- Nederland

In onderstaande toolbox vindt u beleidsmatige en operationele informatie terug.
Deze toolbox wordt u aanboden namens Iris de Haan (adviseur openbare orde gemeente Bronckhorst) en Sebastiaan Visser (regionaal projectleider Veilig Buitengebied IJsselland), beiden sinds 2019 actief betrokken bij de totstandkoming van een Keurmerk Veilig Buitengebied binnen de gemeente Bronckhorst als 11 IJssellandse gemeenten.  De opgedane informatie en de nodige best practices hebben wij verzameld en gebundeld weergegeven in één overzicht. 

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door te registreren.

ACCOUNT AANVRAGEN