Woninginbraken

 • Woninginbraak

Terug naar overzicht

Woninginbraken

Een woninginbraak is een ingrijpende gebeurtenis waarvan de emotionele verwerking vaak veel tijd in beslag neemt. De impact van het gemis van de veelal onvervangbare persoonlijke spullen is daarbij groot.

Feiten en achtergrond

 • Resultaten inventarisatie aanpak Woninginbraken

  Resultaten inventarisatie aanpak Woninginbraken

  • Datum: 13/05/2015
  • Auteur: Andersson Elffers Felix
  • Documenttype: rapport
  • Aantal pagina’s: 4
 • Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018

  In deze bestuurlijke nota geven we als partners in veiligheid gezamenlijk richting aan de aanpak van sociale veiligheid in Oost-Nederland.

  • Datum: 15/06/2015
  • Auteur: Bestuurlijke Begeleidingsgroep
  • Documenttype: nota
  • Aantal pagina’s: 28
 • Factsheet HIC - Expertteam VNONL

  Factsheet HIC

  • Datum: 05/04/2016
  • Auteur:
  • Documenttype: factsheet
  • Aantal pagina’s: 1
 • Nieuwsbrief heling- juli 2016

  • Datum: 25/07/2016
  • Auteur:
  • Documenttype: factsheet
  • Aantal pagina’s: 6
 • Misdrijven en Verdachtenratio Woninginbraken 2014-2018

  Voor het gebied Oost-Nederland

  • Datum: 17/09/2018
  • Auteur: Politie Oost-Nederland
  • Documenttype: rapport
  • Aantal pagina’s: 1
 • Aantal aangiften woninginbraken 2014-2018

  • Datum: 17/09/2018
  • Auteur: Politie Oost-Nederland
  • Documenttype: factsheet
  • Aantal pagina’s: 1

Goede voorbeelden

 • Rechtzaak inzake gezamenlijke aanpak inbrekers

  Hoogste rechtelijke instantie keurt nieuwe gezamenlijke aanpak van inbrekers goed. De politie en gemeente PUtten mogen hun gezamenlijke strijd tegen inbrekers voortzetten.

  • Datum: 06/04/2016
  • Auteur:
  • Documenttype: praktijkvoorbeeld
  • Aantal pagina’s: 6
 • Uitspraak oplegging dwangsom mbt voorhanden hebben inbrekerswerktuigen

  Gemeente kan een last onder dwangsom opleggen met betrekking tot het voorhanden hebben van inbrekerswerktuigen. Aldus deze uitspraak door de Raad van State. Gemeenten kunnen deze werkwijze overnemen.

  • Datum: 02/05/2016
  • Auteur: Raad van State
  • Documenttype: format
  • Aantal pagina’s: 3
 • Plan an Aanpak HIC en woninginbraken 2015 Tiel

  • Datum: 01/12/2015
  • Auteur: Gemeente Tiel
  • Documenttype: planvanaanpak
  • Aantal pagina’s: 7
 • Sleutelkastje- uitnodiging aan inbreker

  Krantenartikel Stentor 13 juli 2016

  • Datum: 13/07/2016
  • Auteur: Olger Koopman
  • Documenttype: algemeen
  • Aantal pagina’s: 1

De landelijke definitie van woninginbrakencriminaliteit is: “Het op enigerlei wijze wegnemen van (een) goed(eren) of geld uit een woning of een daartoe bestemde ruimte, dat/die aan een ander toebehoort/horen door iemand die zich aldaar buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende bevindt, dan wel de poging daartoe.(uit: Landelijke aanpak woninginbraken, Politie, 2012)

Naast de ernstige aantasting van het veiligheidsgevoel is er grote impact van het gemis van de veelal onvervangbare persoonlijke spullen. In nagenoeg alle gemeenten in Oost-Nederland is de aanpak van woninginbraak een lokale prioriteit, terwijl de minister van Veiligheid en Justitie het voor de politie tot nationale prioriteit heeft gesteld. Gezamenlijk doel is het aantal inbraken duurzaam te verminderen. Daarvoor heeft de expertgroep vijf gedeelde uitgangspunten benoemd en vervolgens zes hoofdlijnen voor de aanpak gekozen. Een basispakket maatregelen voor alle partners vormt vervolgens de kern van de aanpak. Het expertteam is de aanjager van bovenlokale samenwerking door het plan van aanpak uit te dragen, de uitwisseling van kennis en expertise te bevorderen en de voortgang op resultaten te monitoren.

Het complete plan van aanpak vind je bij de documenten.

 

Hoofdlijnen

De aanpak van woninginbraken en andere HIC-delicten richt zich op maatregelen en interventies die een bovenlokaal karakter hebben. Het uitgewerkte plan van aanpak kent zes hoofdlijnen:

 1. Het verkleinen van de slachtofferkans
 2. Persoonsgerichte aanpak van daders
 3. Het treffen van duurzaam preventieve maatregelen middels PKVW
 4. Collectieve invulling van het Donkere Dagen Offensief
 5. Intensiveren samenwerking bij het Digitaal Opkopers Register
 6. Informatiegestuurd aanpakken van problemen, slachtoffer- en dadergericht.

Binnen de aanpak neemt ook de toepassing van het Digitaal Opkopers Register (DOR) een voorname plaats in. Gebruik van het DOR helpt heling aan te pakken en terug te dringen.

In het complete plan van aanpak staat per hoofdlijn de aanpak uitgewerkt.

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door te registreren.

ACCOUNT AANVRAGEN