Beleidsstukken

 • Beleidsstukken

Terug naar overzicht

In dit deel vindt u diverse achtergrond- en beleidsstukken en een link naar alle Integrale Veiligheidsplannen die op de website van het CCV staan.

Feiten en achtergrond

 • Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018

  De Veiligheidsstrategie 2015-2018 is opgesteld door de gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie in Oost-Nederland. In deze bestuurlijke nota geven we als partners in veiligheid gezamenlijk richting aan de aanpak van sociale veiligheid in Oost-Nederland.

  • Datum: 10/03/2016
  • Auteur: Bestuurlijke Begeleidingsgroep
  • Documenttype: nota
  • Aantal pagina’s: 28
 • Meerjaren Beleidsplan 2015-2018 Politie Oost-Nederland

  Meerjaren Beleidsplan 2015-2018 Politie Oost-Nederland

  • Datum: 15/01/2015
  • Auteur: Politie Oost-Nederland
  • Documenttype: algemeen
  • Aantal pagina’s: 25
 • Factsheet Veiligheidsnetwerk Oost Nederland

  • Datum: 28/06/2016
  • Auteur:
  • Documenttype:
  • Aantal pagina’s: 0
 • Vanaf de zijlijn bekeken - Commissarissen over de Politiewet 2

  In 2017 wordt de Politiewet 2012 geëvalueerd. De minister van Veiligheid & Justitie (VenJ) en de 5 voorzitter van de evaluatiecommissie hebben aan de Kring van commissarissen van de Koning (CdK’s) gevraagd om een bijdrage aan deze evaluatie te leveren, met als richtpunt de positie van de burgemeester. Het uitgangspunt voor de evaluatie is de formule van Nationale Politie als gegeven, met als kernvragen: waar zijn verbeteringen nodig en hoe deze te bewerkstelligen. Het realiseren van de bijdrage van de CdK’s is aangenomen door de portefeuillehouder Politie van 10 de Kring, CdK Verbeek, die daartoe onderzoek heeft laten uitvoeren onder de leden van de Kring. Voorliggend rapport is het resultaat van dat onderzoek. Op basis van dit rapport stelt de portefeuillehouder vervolgens een advies op aan de evaluatiecommissie Politiewet 2012.

  • Datum: 01/04/2017
  • Auteur: Bert Wiegant, Afdeling BDO, Provincie Flevoland
  • Documenttype: evalutaties
  • Aantal pagina’s: 40
 • Midtermreview Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland 2015-2016

  In het kader van de samenwerking rondom de Veiligheidsstrategie 2015-2018 is na een periode van twee jaar binnen deze samenwerking bijgevoegde ‘Midtermreview’ opgeleverd.

  • Datum: 01/07/2017
  • Auteur: Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland
  • Documenttype: rapport
  • Aantal pagina’s: 34
 • Besturingsstructuur Veiligheid

  Om zicht te krijgen hoe - na de komst van nationale politie - de sturing op de politie in de verschillende regio’s vorm is gegeven, hebben de adviseurs regioburgemeesters visueel in kaart gebracht hoe de structuur er in hun regio (lokaal, districtelijk en regionaal) uitziet. Naast de formele gezagsoverleggen zijn ook andere veiligheidsoverleggen in kaart gebracht, waarbij wij ons beperkt hebben tot die overleggen waar het gezag (of een vertegenwoordiging van het gezag) bij aanwezig is. Vanaf pagina 10 treft u per regio een overzicht aan

  • Datum: 01/03/2014
  • Auteur: Bureau Regioburgmeesters
  • Documenttype: algemeen
  • Aantal pagina’s: 39
 • Overzicht regionale bijeenkomsten 2015-2018

  • Datum: 03/01/2019
  • Auteur: Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland
  • Documenttype: algemeen
  • Aantal pagina’s: 1
 • Veiligheidsagenda 2019-2022

  Naar een veiliger samenleving.

  • Datum: 11/03/2023
  • Auteur: F.B.J. Grapperhaus
  • Documenttype: PDF
  • Aantal pagina’s: 7

Aanbod

 • Jaarplanning Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland 2018

  In dit grafisch overzicht staan kort en overzichtelijk de nog op te leveren producten en diensten voor het lopende jaar.

  • Datum: 19/02/2018
  • Auteur: Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland
  • Documenttype: flyer
  • Aantal pagina’s: 1
 • Brief aan bestuurders over de svz Veiligheidsnetwerk en het proces nieuwe Veiligheidsstrategie

  Deze brief is in februari gestuurd naar alle bestuurders in Oost om hen te informeren over de stand van zaken van het netwerk en over het proces om te komen tot de nieuwe Veiligheidsstrategie 2019-2022

  • Datum: 12/02/2018
  • Auteur: Violette van Heek
  • Documenttype: brief
  • Aantal pagina’s: 3
 • Proces voor de nieuwe veiligheidsstrategie 2019-2022

  Hier staat op één A-viertje beeldend aangegeven hoe het proces eruit ziet om te komen tot een nieuwe Veiligheidsstrategie in Oost-Nederland.

  • Datum: 12/02/2018
  • Auteur: Ira Hesp
  • Documenttype: flyer
  • Aantal pagina’s: 1
 • Voortgangsrapportage Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland d.d. februari 2018

  In dit document staat de stand van zaken van de expertteams en het platform beschreven per februari 2018.

  • Datum: 12/02/2018
  • Auteur: Violette van Heek
  • Documenttype: rapport
  • Aantal pagina’s: 8

Veiligheidsstrategie

 • Criteria voor thema's Veiligheidsstrategie 2019-2022

  • Datum: 01/08/2018
  • Auteur: Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland
  • Documenttype: notitie
  • Aantal pagina’s: 1
 • Overzicht belangrijkste resultaten Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland 2015-2018

  • Datum: 01/12/2018
  • Auteur: Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland
  • Documenttype: factsheet
  • Aantal pagina’s: 3
 • Geprioriteerde thema's Veiligheidsstrategie 2015-2018

  • Datum: 01/12/2018
  • Auteur:
  • Documenttype: factsheet
  • Aantal pagina’s: 1
 • Gehanteerde criteria voor thema's veiligheidsstrategie 2019-2022

  • Datum: 03/01/2019
  • Auteur: Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland
  • Documenttype: algemeen
  • Aantal pagina’s: 1
 • Veiligheidsstrategie 2019-2022

  De Veiligheidsstrategie Oost-Nederland 20192022 bouwt voort op de Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018, voor een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking. De Veiligheidsstrategie en het Meerjaren Beleidsplan Politie Oost-Nederland hebben dezelfde looptijd en zijn nauw met elkaar verbonden. De Veiligheidsstrategie is één van de richtinggevende documenten voor dit meerjarenplan.

  • Datum: 07/05/2019
  • Auteur: Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland
  • Documenttype: PDF
  • Aantal pagina’s: 18

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door te registreren.

ACCOUNT AANVRAGEN