• Datum: 23 apr. 2024
  • Categorie: Nieuws
  • Auteur: CCV

In het nieuwe barrièremodel Wapens en Jongeren wordt in acht stappen beschreven welke partijen en gelegenheden wapenbezit en -gebruik mogelijk maken en welke signalen daarop duiden. Vervolgens toont het model wie op welke manier kan ingrijpen om het proces te verstoren en het bezitten, dragen en gebruiken van wapens door jongeren te voorkomen.

Er zijn zorgen over het wapenbezit en incidenten met wapens onder jongeren in Nederland. Vaak liggen angstgevoelens, dreiging, behoefte aan zelfverdediging of een strafbaar feit ten grondslag aan het dragen van een wapen. Voor bepaalde groepen is het zelfs normaal om een wapen te hebben. Wapenbezit leidt bij paniek eerder tot gebruik van dat wapen en wapengebruik veroorzaakt ernstiger geweld. De impact van een wapenincident op slachtoffers, de directe omgeving en de samenleving is groot.  

Lees verder op de website van het CCV

Ook interessant