• Datum: 15 mei 2024
  • Categorie: Nieuws
  • Auteur: Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland

Hoe ga je om met desinformatie, online opruiing en bedreiging die tot verstoring van de openbare orde en veiligheid kunnen leiden? Op 16 april vond in Zwolle de Roadshow ‘Barrièremodel online aangejaagde ordeverstoringen’ plaats.

Hoe ga je om met desinformatie, online opruiing en bedreiging die tot verstoring van de openbare orde en veiligheid kunnen leiden? Om hier antwoord op te geven, heeft de provincie Overijssel samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland op 16 april de Roadshow ‘Barrièremodel online aangejaagde ordeverstoringen’ op het provinciehuis in Zwolle gehouden. Dit was een interactieve bijeenkomst waar zo’n 40 deelnemers van de provincie Overijssel, gemeenten, politie en het openbaar ministerie aan hebben deelgenomen.

Na inleidende presentaties over het fenomeen online aangejaagde ordeverstoringen en een uitleg over de werking van het barrièremodel gingen de deelnemers in groepjes aan de hand van de casus boerenprotesten aan de slag met het model. Het model biedt handvatten bij de verschillende fases van een gebeurtenis. De deelnemers konden kiezen welke interventie in te zetten in de verschillende fases en ook welke partner ze hierbij willen betrekken.

Enthousiaste reacties

Het was een zeer geslaagde interactieve ochtend. De deelnemers waren zeer enthousiast over de interactieve bijeenkomst. Dit kwam ook vooral omdat ze konden oefenen in een trainingssituatie met partners van verschillende organisaties. En ook konden nadenken over de in te zetten barrières en interventies.

 

Ook interessant