• Datum: 23 mei 2024
  • Categorie: Nieuws
  • Auteur: OMO

Veel gemeenten zoeken naar manieren voor het omgaan met maatschappelijk ongenoegen en onrust. Het handelingskader maatschappelijke onrust helpt door overzicht en richting te geven.

Veel gemeenten zoeken naar manieren voor het omgaan met maatschappelijk ongenoegen en onrust. Het handelingskader maatschappelijke onrust helpt door overzicht en richting te geven. Het handelingskader gaat ervan uit dat ongenoegen en onrust horen bij een democratie. Voor het openbaar bestuur is de kunst te zorgen dat verschillende perspectieven en grieven goed worden ingebracht in de besluitvorming, om ongenoegen te voorkomen of te verminderen. Vervolgens dat escalatie in de openbare orde wordt voorkomen. En – als het toch ontvlamt – dat daar adequaat in te handelen. Omgaan met ongenoegen en onrust is dus zowel een democratie vraagstuk, als een vraagstuk van openbare orde en veiligheid.

Het handelingskader beschrijft onderwerpen die aandacht verdienen in de verschillende fasen waarin maatschappelijke onrust zich kán ontwikkelen. Dit proces is geen vast gegeven. Mensen kunnen bijvoorbeeld ongenoegen ervaren en nooit overgaan tot actie. Wel is het van belang om over al deze fasen na te denken bij het inrichten van beleid.

Bij vragen staat het interbestuurlijk ondersteuningsnetwerk maatschappelijke onrust (omo) paraat. Voor advies op maat kunnen gemeenten contact opnemen via omo@minbzk.nl.

Ook interessant