Wat houdt het programma in? Logo Programma Jeugd en Veiligheid

Het Programma Jeugd en Veiligheid streeft naar het inbedden van een effectieve lokale samenwerkingsstructuur tussen gemeenten en strafrechtpartners in het arrondissement Oost. Deze samenwerkingsstructuur kenmerkt zich door een gedeelde maatschappelijke ambitie en het gezamenlijk nastreven van doelstellingen voor jongeren en hun gezinnen, binnen de kaders van ieders taak en verantwoordelijkheid en de geldende wet- en regelgeving (waaronder de AVG). 

De looptijd van het programma is van 1 oktober 2023 tot 1 oktober 2025.

Wat gaan we doen?

In het programma gaan we praktisch aan de slag, delen we kennis en leren we elkaar kennen. Het programma bestaat uit twee pijlers: 'Leren door te doen' en 'Delen van opgedane kennis en ervaring'. Binnen de eerste pijler, 'Leren door te doen', zijn diverse pilots van opgezet in het arrondissement, die zich richten op het versterken van de samenwerking voor de doelgroep. Dit zijn de volgende pilots:

 • Aansluiting jeugdstrafrechtketen bij de VIOS-aanpak in gemeente Zwolle
 • Doorontwikkeling van de vroegsignaleringsoverleggen in de 14 Twentse gemeenten
 • Ontwikkeling van Dashboard/monitor ‘Jeugd, zorg en veiligheid’ in de regio Twente
 • Implementatie van het Omgevingsadvies 2.0 in de gemeente Ede en de omringende gemeenten

Meer informatie over de pilots

De inzichten uit deze pilots, evenals uit andere relevante initiatieven binnen het arrondissement, worden gedeeld met de rest van het arrondissement vanuit de tweede pijler van het programma: Uitwisselen van kennis en ervaring. Hiervoor organiseren we fysieke ontwikkel- en inspiratiesessies, vertalen we de geleerde lessen naar een Toolbox die later beschikbaar is op deze pagina en geven we updates over het programma tijdens reguliere overleggen waaronder het APJ en via nieuwsbrieven. 

Wil je meer weten?

Het programma Jeugd en Veiligheid wordt ondersteund door de adviseurs van EHdK. Wil je meer weten over het programma? Neem contact op met Nadine de Kort via e-mail: nadine@ehdk.nl of tel: 06-15941521

Wil je automatisch onze uitnodigingen en nieuwsbrieven ontvangen? Stuur een mail naar Mariska Rijneveld van het Veiligheidsnetwerk Oost Nederland: m.rijneveld@veiligheidsnetwerkon.nl

Het programma heeft een aantal kartrekkers. Ook zij kunnen worden benaderd voor vragen over het programma. De kartrekkers en de contactgegevens vind je onder het kopje Experts op deze pagina.

Hankreiking inkopen jeugdhulp in strafrechtelijk kader

Het organiseren en inkopen van de jeugdhulp in strafrechtelijk kader zijn verantwoordelijkheden van gemeenten. Deze handreiking helpt je om in vier stappen te komen tot een inkoopstrategie voor de jeugdhulp in strafrechtelijk kader.

 • Datum: 10 Jun 2024
 • Bron: VNG, Ministerie van Justitie en Veiligheid, EHdK
 • Documenttype: PDF
 • Pagina's: 5
Download

Het organiseren en inkopen van de jeugdhulp in strafrechtelijk kader zijn verantwoordelijkheden van gemeenten. Deze handreiking helpt je om in vier stappen te komen tot een inkoopstrategie voor de jeugdhulp in strafrechtelijk kader.

 • Datum: 10 Jun 2024
 • Bron: VNG, Ministerie van Justitie en Veiligheid, EHdK
 • Documenttype: PDF
 • Pagina's: 5
Download

Fotoverslag van de ontwikkelsessie

 • Datum: 8 Jul 2024
 • Bron: EHdK
 • Documenttype: PDF
Download

Presentatie behorende bij de ontwikkelsessie

 • Datum: 8 Jul 2024
 • Bron: EHdK
 • Documenttype: PDF
Download

Binnen het ontwikkelprogramma Jeugd en Veiligheid in Oost-Nederland zijn vier pilots gestart in de regio Twente, de gemeente Zwolle en de gemeente Ede. Dit zijn de pilots Vroegsignalering en Dashboard in Twente, Veilig in en om School (VIOS) in Zwolle en het Omgevingsadvies 2.0 in Ede en aanpalende gemeenten. Op deze pagina is een korte beschrijving per pilot toegevoegd.